Aktualności

Konferencja podsumowująca działalność Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

2011.06.16 14:30 , aktualizacja: 2012.02.28 09:37
Autor: Arleta Dębkowska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot.arch. WUP
fot.arch. WUP
fot.arch. WUP

15 czerwca 2011 r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z udziałem m.in. wicemarszałka Krzysztofa Grzegorza Strzałkowskiego.

 

Wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, otwierając konferencję, zapoznał uczestników dyskusji z ideą działania Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy oraz wyraził potrzebę systematyczności prowadzenia badań w zakresie rynku pracy i edukacji.

 

Spotkanie miało na celu prezentację wyników badań prowadzonych w ramach projektu w trzech modułach: „Monitoring oparty na danych dostępnych”, „Monitoring oparty na danych wywołanych na poziomie powiatów”, „Badanie ilościowe wśród pracodawców”. Przedstawione rezultaty badań, wnioski i rekomendacje stanowią kolejny etap działań na rzecz poprawy sytuacji na mazowieckim rynku pracy.

 

Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym „Badania rynku pracy na Mazowszu: potencjał, bariery, użyteczność”, w którym podkreślono konieczność kontynuowania badań, by jak najwięcej dowiedzieć się na temat sytuacji systemu edukacyjnego w kontekście rynku pracy na Mazowszu.

 

W rozmowach uczestniczyli m.in. przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego, instytucji edukacyjnych i naukowych, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pracodawców oraz badacze.

 


Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy istnieje od ponad roku. Swoje działania kieruje do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są lub będą związani z rynkiem pracy - pracodawców, pracowników, osób bezrobotnych, młodzieży, instytucji samorządowych i centralnych, szkół oraz innych instytucji edukacyjnych, firm szkoleniowych, NGO, a także ośrodków naukowych.

Liczba wyświetleń: 932

powrót