Aktualności

I posiedzenie Mazowieckiej Rady Przyrody

2011.06.13 14:30 , aktualizacja: 2012.02.28 09:46

Autor: Anna Kania, Departament Środowiska, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

fot. Cezary Zieliński
fot. Cezary Zieliński
fot. Cezary Zieliński
fot. Radosław Strzaliński
fot. Radosław Strzaliński
fot. Radosław Strzaliński
fot. Radosław Strzaliński

13 czerwca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Mazowieckiej Rady Przyrody. Spotkaniu przewodniczyła członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

 

Mazowiecka Rada Przyrody to zespół opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa Mazowieckiego, w zakresie strategicznych działań na rzecz ochrony przyrody w województwie mazowieckim. Składa się z przedstawicieli samorządu województwa, administracji rządowej, środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych.

 

Celem działalności Rady jest stworzenie podstaw do podejmowania spójnych decyzji związanych z zarządzaniem placówkami ochrony przyrody. Powołany organ ma również wspomagać proces tworzenia kompleksowego systemu obszarów chronionych w powiązaniu z założeniami planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Podczas posiedzenia omówiono najważniejsze problemy natury prawnej związane z zarządzaniem parkami krajobrazowymi i obszarami chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim. Przedstawiono stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 15 września 2010 r. dotyczące tej problematyki. W związku z projektem aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, omówiono również propozycje nowych form ochrony przyrody w regionie oraz koncepcję opracowania inwentaryzacji przyrodniczej, dokonywanej przez specjalistyczny zespół przyrodników. Na przykładzie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych zaprezentowano także aspekty działalności tego typu jednostek oraz wyzwania związane z administrowaniem parkami krajobrazowymi.

Liczba wyświetleń: 900

powrót