Aktualności

Biznes bez granic w Radomiu

2011.06.10 14:05 , aktualizacja: 2012.02.28 10:22
Autor: Agnieszka Zdanowicz (opr. A.S.), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Konferencja „Biznes bez Granic” zainicjowała działania  Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Radomiu. Uroczystego otwarcia spotkania, promującego Poddziałanie 6.2.1 PO IG – „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów”, dokonali 9 czerwca br. wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski oraz członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk.

 

Konferencja skierowana była m.in. do radomskich przedsiębiorców, którzy mogli uzyskać informację na temat narzędzi i sposobów wspierania eksportu, służących zacieśnianiu współpracy pomiędzy środowiskiem biznesu, a Mazowieckim Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Podjęte działania mają również  przyczynić się do promocji  regionu radomskiego wśród przedsiębiorców zagranicznych jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania.

 

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, podczas otwarcia konferencji, podkreślił konieczność podjęcia wszelkich działań przyczyniających się do pomocy lokalnemu biznesowi, a także pozyskiwaniu nowych inwestorów. Wyraził nadzieję, że dobra współpraca samorządów, biznesu i środowisk naukowych pozwoli odwrócić niekorzystne dla regionu trendy: migracji  młodzieży, brak innowacyjności w przedsiębiorstwach, a także rozwinąć właściwe kontakty na linii: przedsiębiorca-samorząd.

 

Organizatorami konferencji byli: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. wspólnie z Ministerstwem Gospodarki, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i Urzędem Miejskim w Radomiu.

 

Projekt „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Podziałanie 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, realizowany jest przez Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Warszawie.

 


Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera świadczy usługi o charakterze informacyjnym, m.in. w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej poza granicę kraju, zwane usługami „pro-eksport” oraz w obszarze przyciągania do Polski inwestorów zagranicznych, zwane usługami „pro-biz”. Oferuje możliwość bezpłatnej obsługi inwestorów zagranicznych. Pracownicy centrum pomagają przedsiębiorcom zagranicznym w poszukiwaniu mazowieckich kooperantów i odpowiednich terenów inwestycyjnych oraz oferują pomoc prawną w kwestiach inwestycyjnych, a także w rozmowach i kontaktach z jednostkami samorządu terytorialnego. Centrum jest pośrednikiem pomiędzy mazowieckimi a zagranicznymi przedsiębiorcami. W swych działaniach ściśle współpracuje z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Liczba wyświetleń: 1032

powrót