Aktualności

Zdarzyło się kiedyś nad wodą…

2011.06.07 12:25 , aktualizacja: 2012.02.28 10:31

Autor: Milena Szymańska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot.arch.MWM
  • fot.arch.MWM
  • fot.arch.MWM
  • fot.arch.MWM
  • fot.arch.MWM
  • fot.arch.MWM

Trwają ostatnie przetargi na nadzór i wykonawców drugiego etapu projektu "Zdarzyło się kiedyś nad wodą. Trasa turystyczna w radomskim skansenie". 6 czerwca br. wicemarszałek Marcin Kierwiński oraz członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk złożyli wizytę w Muzeum Wsi Radomskiej.

 

Utworzenie nowej trasy turystycznej w Muzeum Wsi Radomskiej to projekt kluczowy, który decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymał 10 203 787 zł unijnego dofinansowania. Łączna wartość projektu to 24 894 538,43 zł. W ramach realizowanej inwestycji w Muzeum Wsi Radomskiej powstanie dziesięć obiektów, w tym osiem zabytkowych. Są to dwa młyny wodne przy stawach, zrekonstruowana dziewiętnastowieczna zagroda z Solca: chałupa, obora, stodoła, spichlerz i brama wjazdowa, trak z Molend, a także dwa młyny – z Zofiówki, napędzany turbiną oraz z Zajączkowa - na koło wodne.

 

W najbliższych planach placówki jest m.in. budowa amfiteatru na ponad 300 miejsc siedzących i pracowni konserwatorskiej, która stanowić będzie zaplecze techniczne dla konserwowanych i translokowanych zabytków, pozwoli także wyeksponować zabytkowe obiekty przechowywane do tej pory w magazynach.


Podczas wizyty przedstawiciele samorządu województwa mieli okazję obejrzeć także nową wystawę pt. „Święty Franciszek Puszczy Kozienickiej. Życie i twórczość Stefana Śliżyńskiego” oraz poznać trasę ścieżki przyrodniczej.

 


Zadanie pod nazwą „Zdarzyło się kiedyś nad wodą – trasa turystyczna w radomskim skansenie” otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” Działania 6.2. „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Liczba wyświetleń: 1356

powrót