Aktualności

Przyszłość dialogu regionalnego w Polsce

2011.06.03 13:50 , aktualizacja: 2012.02.28 11:42

Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

fot. Milena Szymańska
fot. Milena Szymańska
fot. Milena Szymańska

2 czerwca br. odbyła się konferencja pt. „Przyszłość dialogu regionalnego w Polsce-problemy i wyzwania". Podczas obrad Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

 

Konferencja zainaugurowała półtoraroczny projekt realizowany przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza wraz z Wojewodą Mazowieckim, zatytułowany „ Akademia Rozwoju i Współpracy Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego”. Przedsięwzięcie to jest unikatowe w skali całego kraju - jako jedyne w całości dotyczy profesjonalizacji WKDS - drugiej obok Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych instytucji dialogu społecznego mającej umocowanie ustawowe.

 

Na konferencji zaprezentowano działalność Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego. Poruszano także tematy dotyczące zmian prawnych i organizacyjnych jakie powinny towarzyszyć rozwojowi dialogu regionalnego. Konferencję zakończył panel dyskusyjny, w którym brali udział przedstawiciele związków pracodawców, związków zawodowych, ministerstwa pracy i polityki społecznej oraz przedstawiciele świata nauki.

 

Wojewódzkie komisje dialogu społecznego są to struktury porozumiewania się w najistotniejszych sprawach społeczno-ekonomicznych na szczeblu województwa między przedstawicielami wojewody (strona rządowa), związków zawodowych, organizacji pracodawców i strony samorządowej (reprezentowanej przez marszałka województwa).WKDSy działają już we wszystkich województwach. Są one powoływane na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Wojewódzkie komisje dialogu społecznego wyrażają opinie w sprawach obejmujących zakres zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców, w sprawach społeczno-gospodarczych o zasięgu wojewódzkim, w sprawach przekazanych przez Trójstronną Komisję w zakresie wynagrodzeń i świadczeń społecznych, na temat koncepcji strategii rozwoju województwa, przedstawionego przez marszałka województwa na wspólny wniosek strony pracowników i pracodawców.

Liczba wyświetleń: 678

powrót