Aktualności

O przeciwdziałaniu skutkom zagrożeń powodziowych

2011.06.03 10:15 , aktualizacja: 2012.02.28 11:49

Autor: Arleta Dębkowska, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

fot. arch. Starostwa...
fot. arch. Starostwa...

O metodach przeciwdziałania skutkom zagrożeń powodziowych w rejonie dorzecza Bugu i Narwi dyskutowano 1 czerwca br. w Pułtusku. Analiza ryzyka w tym obszarze z przełomu lutego i marca br. stała się punktem wyjścia do szerszej debaty nad sposobami doskonalenia systemu ochrony przeciwpowodziowej. W konferencji wziął udział m.in. Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

 

Uczestnicy omówili założenia Programu Bezpieczeństwa Powodziowego Dorzecza Środkowej Wisły, zaprezentowali możliwości modernizacji zapory bocznej zbiornika wodnego w Dębem oraz dyskutowali nad zagrożeniami i potrzebami związanymi z ochroną przeciwpowodziową na terenie powiatu wyszkowskiego. Poruszono również kwestię czynników potęgujących zagrożenie w powiecie pułtuskim.

 

System ochrony przeciwpowodziowej powinien być kompleksowy i musi obejmować zaangażowanie wszystkich organów administracji publicznej odpowiedzialnych za jego stan – zaznaczył wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski. Wiele udało się już zrobić. Podkreślono m.in. zaangażowanie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w modernizację wałów przeciwpowodziowych, chroniących Pułtusk. Dzięki staraniom Samorządu Województwa Mazowieckiego do zabezpieczenia wałów w Pułtusku użyto jednej z najnowszych technologii w Polsce. Koszt modernizacji wyniósł ponad 11 mln zł, a doświadczenie pokazuje, że były to dobrze zainwestowane środki. Przeprowadzone prace zapewniły bezpieczeństwo mieszkańcom Pułtuska m.in. podczas zatoru śryżowego, który wystąpił w br. na Narwi. Obecnie do najpilniejszych potrzeb w rejonie należą modernizacja zapory bocznej zbiornika wodnego w Dębem oraz bagrowanie Narwi i Bugu, służące przeciwdziałaniu zatorom lodowym.

Liczba wyświetleń: 953

powrót