Aktualności

Majowe posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego

2011.05.16 15:45 , aktualizacja: 2012.02.28 14:42

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Sejmik Województwa Mazowieckiego, podczas posiedzenia 16 maja br., przyjął m.in. zmiany w uchwale dotyczącej udzielenia dotacji jednostkom samorządu terytorialnego realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2012”.

 

Rozpoczynając posiedzenie, radni minutą ciszy uczcili pamięć Jana Hawrylewicza, który zmarł 9 maja br. Reprezentował on interesy Mazowszan podczas I i II kadencji Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Był twórcą i pierwszym przewodniczącym Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

W dalszej części obrad radni przyjęli zmiany wuchwale dotyczącej udzielenia dotacji jednostkom samorządu terytorialnego na budowę wielofunkcyjnych obiektów sportowych. Z udziału w tegorocznej edycji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”zrezygnowały gminy: Ciechanów, Jasieniec, Głowaczów, Płoniawy – Bramura, Latowicz (jedna lokalizacja), Obryte oraz Maków Mazowiecki i powiat grójecki. Do dofinansowania włączono z kolei projekt budowy boiska zgłoszony po terminie przez gminę Suchożebry. Zmieniono także lokalizację budowy kilku obiektów.

 

Sejmik wyraził zgodę na zawarcie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego umowy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Ma ona dotyczyć przebudowy istniejącego budynku, tzw. pawilonu angielskiego, na przedszkole specjalne im. Sue Ryder w Centrum TPD „Helenów”. Zgodnie z umową, towarzystwo otrzyma w 2011 roku 400 862,45 zł na dofinansowanie robót budowlanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w 2012 roku 382 532,30 zł (pod warunkiem otrzymania w przyszłym roku środków finansowych z funduszu).

 

Przyjęto między innymi sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku oraz z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

  • fot. Dorota Łucja Cichocka
  • fot. Dorota Łucja Cichocka
  • fot. Dorota Łucja Cichocka
  • fot. Dorota Łucja Cichocka
  • fot. Dorota Łucja Cichocka
  • fot. Dorota Łucja Cichocka
  • fot. Dorota Łucja Cichocka

Liczba wyświetleń: 2451

powrót