Aktualności

Spotkanie wielkanocne z kombatantami

2011.04.15 09:45 , aktualizacja: 2012.02.29 08:33

Autor: Zbigniew Czaplicki, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Marszałek Adam Struzik spotkał się 14 kwietnia br. w Centrum Folklorystycznym „Matecznik – Mazowsze” w Karolinie z przedstawicielami środowisk kombatanckich z całego kraju.

 

Gości powitał Jan Stanisław Ciechanowski, p.o. Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Minister podziękował marszałkowi za owocną współpracę w zakresie integracji środowisk kombatantów. Marszałek Adam Struzik podkreślił, że dla województwa mazowieckiego działania na rzecz weteranów to miły obowiązek i zaszczyt. Dodał, że środowiskom tym winni jesteśmy nie tylko głęboki szacunek, ale także wsparcie i opiekę. Podziękował za aktywne zaangażowanie kombatantów w patriotyczne wychowanie kolejnych pokoleń Polaków oraz złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Wyraził nadzieję, że taka partnerska współpraca będzie nadal trwała.

 

Integracja kombatantów i osób represjonowanych jest ustawowym zadaniem samorządu województwa od sierpnia 2009 roku. W tym samym roku utworzona została Mazowiecka Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa Mazowieckiego. Podczas spotkania cele i sposoby jej  działania przedstawił przewodniczący płk Józef Koleśnicki. O potrzebie integrowania środowisk kombatanckich mówili także: gen. Zbigniew Ścibor-Rylski, prezes Związku Powstańców Warszawskich oraz Tadeusz Michalski, przewodniczący Rady Kombatantów przy Kierowniku Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Spotkanie zakończyło się koncertem wielkanocnym w wykonaniu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, który dla wszystkich obecnych stał się  źródłem wielu wzruszeń.

  • arch. UdsKiOR
  • arch. UdsKiOR
  • arch. UdsKiOR
  • arch. UdsKiOR
  • arch. UdsKiOR
  • arch. UdsKiOR
  • arch. UdsKiOR
  • arch. UdsKiOR
  • fot. Tomasz Waźbiński
  • fot. Tomasz Waźbiński

Liczba wyświetleń: 1114

powrót