Aktualności

Powstanie program zapobiegania powodzi w dorzeczu Wisły środkowej

2011.04.14 13:35 , aktualizacja: 2012.02.29 08:33
Autor: Milena Szymańska, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Iwona Dybowska
fot. arch. MUW
fot. arch. MUW

W dniach 13-14 kwietnia br. odbyła się w Płocku konferencja poświęcona sposobom zapobiegania powodziom oraz bezpieczeństwu gmin położonych w dolinie Wisły od ujścia Narwi do Włocławka. Podczas spotkania Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował wicemarszałek Marcin Kierwiński.

 

Konferencję rozpoczęto podsumowaniem działań służących podniesieniu bezpieczeństwa terenów zalewowych podjętych po powodzi w 2010 roku.Omówiono m.in. kluczowe uwarunkowania pogodowe, hydrologiczne, środowiskowe, geologiczne i techniczne panujące w obszarze środkowej Wisły. Przedstawiono też zarys długofalowego programu, proponującego rozwiązania zapobiegające powodzi i podnoszące poziom bezpieczeństwa na tym odcinku. Po akceptacji Rady Ministrów, program ma być realizowany przez kolejne 10 lat.

 

Przedsięwzięcie będzie finansowane z budżetu państwa w ramach specjalnej rezerwy budżetowej, z funduszy ochrony środowiska oraz środków pozabudżetowych, między innymi z Unii Europejskiej. Przygotowywanie i realizacja programu ma mieć formę konsultacji – we współpracy z ekspertami świata nauki, samorządami i organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się ochroną środowiska.

 

Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej skoordynuje działania administracji rządowej i samorządowej w tym zakresie. Udział w nim wezmą wszystkie najważniejsze instytucje, odpowiadające za bezpieczeństwo powodziowe oraz wojewodowie i marszałkowie ze wszystkich województw, leżących w dorzeczu Wisły Środkowej. Program zakłada kompleksowe inwestycje w infrastrukturę powodziową, prowadzone z poszanowaniem środowiska naturalnego i licznie występujących na tym terenie form ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000. Zostaną w nim również określone strategiczne kierunki polityki państwa, szczególnie w obszarze planowania przestrzennego. Działania te będą spójne z realizacją, przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, unijnej dyrektywy powodziowej, która przewiduje sporządzenie dokumentów planistycznych, takich jak: wstępna ocena ryzyka powodziowego, mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego, plany zarządzania ryzykiem powodziowym.

 

W dwudniowej konferencji zorganizowanej przez wojewodę mazowieckiego Jacka Kozłowskiego i prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego udział wzięli: minister środowiska Andrzej Kraszewski, sekretarz stanu w MSWiA Tomasz Siemoniak, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński, wicemarszałek Marcin Kierwiński, wojewodowie mazowiecki, kujawsko-pomorski i lubelski, asystent Sekretarza Generalnego ONZ Carlos Lopes, starostowie i wójtowie powiatów i gmin nadwiślańskich, a także szefowie: Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowego Instytutu Geologicznego, Krajowego i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, przedstawiciele instytucji naukowych, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Włocławskiej oraz reprezentanci organizacji pozarządowych (WWF Poland, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków).

Liczba wyświetleń: 1295

powrót