Aktualności

Jak zarządzać czasem?

2011.04.12 10:50 , aktualizacja: 2012.02.29 09:17

Autor: Iwona Dybowska, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

„Czas to pieniądz, czyli jak zarządzać czasem” – pod takim hasłem odbyła się, 11 kwietnia br. w Opinogórze, tegoroczna Konferencja Samorządowa. Podczas spotkania, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik zaprezentował kierunki rozwoju Mazowsza do roku 2030 oraz kluczowe kwestie dotyczące najbliższej przyszłości regionu.

 

Marszałek Adam Struzik podkreślił, że strategiczne planowanie przyszłości jest podstawową zasadą racjonalnego i skutecznego działania w zakresie zarządzania polityką rozwoju regionalnego. Przed Mazowszem stoi szereg wyzwań, które dotyczą właściwie każdej dziedziny życia – sytuacji demograficznej, aktywności zawodowej mieszkańców, innowacyjności, infrastruktury czy zarządzania Obszarem Metropolitarnym Warszawy. Zadaniem samorządu jest podejmowanie takich kroków, które wydobywają i wykorzystują naturalny potencjał regionu, a świadomość mocnych stron województwa sprawia, że przedsięwzięte działania przynoszą rezultaty – dodał marszałek. Władze wojewódzkie, tworząc dokumenty na poziomie regionu, muszą trafnie postrzegać rzeczywistość oraz przewidywać ewentualne zagrożenia i identyfikować bariery rozwojowe. Marszałek jest przekonany, że prowadzony na bieżąco monitoring regionalnych potrzeb i możliwości, aktualizowane dokumenty strategiczne i dążenie do uzyskania świtowych standardów zaowocują w przyszłości. Sukcesywnie przyczynią się do rozwoju województwa, trwałego wzrostu konkurencyjności i poprawy jakości życia mieszkańców Mazowsza.

 

Konferencja Samorządowa stała się okazją do wymiany doświadczeń z zakresu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z lokalnymi firmami. Dyskutowano o sposobach wspierania innowacyjności w regionie i warunkach budowania wzrostu gospodarczego poprzez tworzenie stałych powiązań pomiędzy światem nauki, przemysłu i biznesu. Ponadto dla uczestników konferencji dr Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska przygotowała wykład nt. „Jak oszczędzać czas, organizując pracę sobie i innym”.

 

Konferencję, przygotowaną przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

  • fot. Arkadiusz Kuźniewski,...
  • fot. Arkadiusz Kuźniewski,...
  • fot. Arkadiusz Kuźniewski,...
  • fot. Arkadiusz Kuźniewski,...
  • fot. Arkadiusz Kuźniewski,...

Liczba wyświetleń: 1153

powrót