Aktualności

Jubileusz samorządu pielęgniarek

2011.04.11 11:50 , aktualizacja: 2012.02.29 09:21

Autor: Monika Guzowska, Wprowadzenie: Monika Guzowska

fot. Marian Głuchowski
fot. Marian Głuchowski
fot. Marian Głuchowski
fot. Marian Głuchowski

20-lecie działalności obchodziła 9 kwietnia br. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego. Wśród zaproszonych gości był m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Z okazji jubileuszu marszałek Adam Struzik wręczył okolicznościowy dyplom. Pogratulował prężnej i niezwykle cennej działalności oraz osiągniętych sukcesów. Życzył również, aby Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego dalej dynamicznie się rozwijała i, skutecznie pracując na rzecz swoich członkiń, przyczyniała się do podnoszenia standardów ich pracy, a tym samym wpływała na zapewnianie mieszkańcom regionu profesjonalnej opieki zdrowotnej.

 

Na Gali nie zabrakło podziękowań, wspomnień, ale i planów na przyszłość. Była to także okazja do podzielenia się osiągnięciami samorządu zawodowego pielęgniarek oraz podsumowania jego działalności.

 

Obecnie w regionie płockim pracuje 2290 pielęgniarek, w tym 42 pielęgniarzy oraz 262 położne. Średnia wieku wynosi 49 lat. Oznacza to, że za kilka lat na emeryturę może odejść ok. 75 proc. z nich. Nadzieją na zmianę w tym zakresie jest uruchomienie od przyszłego roku akademickiego kierunku pielęgniarskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Płocku powstała w 1991 r. na mocy Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. Jej główne zadania to m.in. sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej, ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej, ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy, opiniowanie programu kształcenia zawodowego, współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa, integrowanie środowiska zawodowego, obrona godności zawodowej, zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia

Liczba wyświetleń: 1046

powrót