Aktualności

Stypendia samorządu województwa dla uczniów i doktorantów

2011.03.22 10:20 , aktualizacja: 2012.02.29 10:28

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

W tym roku samorząd województwa przygotował dwa duże projekty stypendialne finansowane z funduszy unijnych w ramach PO KL. Pierwszy dla uczniów, drugi dla doktorantów. Łącznie do zdolnych młodych ludzi trafi aż 11 mln zł. Z pomocy samorządu województwa ma szansę skorzystać 530 uczniów i 256 doktorantów. 21 marca br. radni województwa przyjęli regulaminy obu projektów. Nabory wniosków ruszą w drugim kwartale tego roku.

 

Do kogo skierowane są stypendia? Uczniowskie – przede wszystkim do młodzieży wyjątkowo zdolnej, ale pochodzącej z niezamożnych rodzin. Co miesiąc 530 uczniów z Mazowsza będzie otrzymywać po 380 zł, co rocznie daje kwotę 4560 zł. Środki te będą mogli przeznaczyć np. na naukę języków obcych, zakup książek i pomocy naukowych.

 

W przypadku doktorantów, zgodnie z wytycznymi unijnymi, duży nacisk położony jest na innowacyjny charakter prowadzonych badań. Planowane są dwie edycje projektu, w ramach których 256 stypendystów może otrzymywać po 3 tys. zł przez dziewięć miesięcy.

 

W tym roku na stypendia zarezerwowano ok. 3 mln zł. Alokacja środków finansowych na realizację projektu stypendialnego w latach 2007 – 2013 w ramach PO KL wynosi 15 mln zł. Wnioski można składać do 24 czerwca br. w szkole, do której uczęszczał uczeń. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych z Mazowsza. Pomoc skierowana będzie do młodzieży pochodzącej z rodzin, w których dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1008 zł lub 1166 zł – w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Stypendium przyznane będzie na okres 12 miesięcy, czyli od 1 września br. do 31 sierpnia 2012 r. Jego wypłata odbywać się będzie w trzech transzach: w IV kwartale 2011 r. oraz w I i III kwartale 2012 r. Jednorazowe wynagrodzenie (1000 zł brutto) otrzyma także nauczyciel – opiekun, zatrudniony w szkole, do której uczęszcza  stypendysta. Nauczyciel pomoże uczniowi dobrze wykorzystać stypendium. Będzie również na bieżąco monitorować osiągnięcia edukacyjne stypendysty, prowadząc indywidualną ścieżkę rozwoju edukacyjnego uczniów. Opiekun jest ponadto zobowiązany przedstawić trzy sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia do odpowiedniego wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Do minimum zostaną ograniczone również formalności związane z rozliczaniem stypendium. Uczniowie nie będą musieli przedstawiać faktur czy innych dokumentów księgowych. Przewiduje się natomiast składanie sprawozdań z wykorzystania stypendium i realizacji celów edukacyjnych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o pomoc oraz niezbędne formularze, w tym wzór wniosku o przyznanie stypendium będzie można znaleźć od maja br. na stronie www.mazovia.pl, odnośnik „Mazowsze – stypendia dla uczniów” lub pod adresem www.stypendia.oeiizk.waw.pl.

 

Do rozdysponowania w ramach projektu „Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów” jest łącznie 8 mln zł. O wsparcie ubiegać się mogą doktoranci z województwa mazowieckiego, których prace badawcze przyczynią się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności województwa mazowieckiego. Nabór wniosków do projektu ruszy jeszcze w tym roku.

 

Projekt realizowany będzie w dwóch edycjach w kolejnych latach akademickich 2011/2012 (od 1 października br. do 30 czerwca 2012 r.) oraz 2012/2013 (1 października 2012 do 30 czerwca 2013 r.). W każdej z nich pomoc stypendialną otrzyma 128 doktorantów, czyli łącznie wsparcie finansowe trafi do 256 mazowieckich naukowców. Do każdej edycji przeprowadzony zostanie odrębny nabór uczestników.

 

Jest o co walczyć. Każdy ze stypendystów może otrzymywać przez dziewięć miesięcy wsparcie finansowe w wysokości nie mniej niż 3 tys. zł miesięcznie – jeśli nie otrzymuje żadnego innego stypendium, lub kwotę wynoszącą wyrównanie różnicy między otrzymywanym innym stypendium a stypendium przyznanym w ramach projektu. W skali całej edycji stypendysta może otrzymać łącznie niebagatelną kwotę około 27 tys. zł.

 

Otrzymane środki mogą być wydatkowane na dowolne cele wspierające pracę naukową uczestnika projektu. Z pewnością pomogą one stypendystom nie tylko zakupić literaturę naukową i niezbędny do realizacji pracy naukowo-badawczej sprzęt, ale również wziąć udział w sympozjach czy też przeprowadzić potrzebne badania.

 

Dodatkowo w ramach projektu doktoranci otrzymają wsparcie towarzyszące w postaci zapewnienia udziału w konferencjach naukowych, szkoleniach na temat zasad współpracy pomiędzy sferą naukową i przemysłem w zakresie badan i transferu technologii.

 

Stypendium mogą otrzymać doktoranci, którzy w ramach pracy doktorskiej prowadzą badania naukowe z zakresu zdrowia, środowiska, rolnictwa i żywności, społeczeństwa, bezpieczeństwa, nowych materiałów i technologii, technologii informacyjnych oraz transportu i energetyki.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Programów Stypendialnych Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu UMWM pod numerami telefonu: 022 59 79 429, 59 79 413 oraz 59 79 442.

  • fot. Eliza Albrechcińska
  • fot. Eliza Albrechcińska
  • fot. Eliza Albrechcińska
  • fot. Eliza Albrechcińska
  • fot. Eliza Albrechcińska
  • fot. Eliza Albrechcińska
  • fot. Eliza Albrechcińska

Pliki do pobrania

Rozmiar: 120 kB, Liczba pobrań: 1120, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 108 kB, Liczba pobrań: 1285, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 6799

powrót