Aktualności

Czas na biznes

2011.03.21 08:50 , aktualizacja: 2012.02.29 10:31
Autor: Arleta Dębkowska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

18 marca br. w Siedlcach odbyła się konferencja podsumowująca unijny projekt pn. „Czas na biznes”, realizowany w ramach Działania 6.2 PO KL. W spotkaniu wziął udział wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

 

Inicjatywa skierowana była do osób, które nie prowadziły działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy, osób do 25 lub po 50 roku życia oraz zamieszkujących na obszarach wiejskich, w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich, miastach do 25 tys. mieszkańców, zamierzających podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych. 

 

Podczas konferencji, zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy Filia w Siedlcach, zaprezentowano przebieg oraz rezultaty projektu, którego wparciem objętych zostało 36 osób z terenu powiatu łosickiego, siedleckiego, sokołowskiego oraz Siedlec, chcących założyć i prowadzić działalność na własny rachunek.

 

Przed założeniem firmy przyszli przedsiębiorcy odbyli szkolenia z podstaw przedsiębiorczości oraz z księgowości, ubezpieczeń społecznych, podatków i funduszy unijnych. Otrzymali także pomoc w zakresie doradztwa przy opracowywaniu biznesplanów, a także bezzwrotną dotację inwestycyjną na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 tys. zł.

 

Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”.

Liczba wyświetleń: 1237

powrót