Aktualności

Ekoinnowacje na Mazowszu

2011.03.19 09:30 , aktualizacja: 2012.02.29 10:32

Autor: Radosław Strzaliński, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa wraz z Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej zorganizowały warsztaty „Wypracowanie metod transferu technologii w dziedzinie ochrony środowiska w regionie Mazowsza”. W spotkaniu, które odbyło się 18 marca br., wzięła udział członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

 

Główną ideą konferencji było zaprezentowanie modelu transferu technologii, dotychczasowych doświadczeń oraz dobrych praktyk w tej dziedzinie. Zapoznano uczestników z aktualnym stanem stosowanych metod transferu technologii z uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych do przemysłu oraz gospodarki. Dyskutowano również o odnawialnych źródłach energii, gospodarce wodno-ściekowej, działaniach przeciwpowodziowych, problemach wdrożeń słonecznych instalacji, a także energetycznych rozwiązaniach proekologicznych.

 

Projekt „Wypracowanie metod transferu technologii w dziedzinie ochrony środowiska w regionie Mazowsza”współfinansowany jest przez Norweski Mechanizm Finansowy EOG w ramach Priorytetu 9: „Polityka Regionalna i Działania Transgraniczne” i wpisuje się w założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 

Spotkanie nie tylko stało się okazją do polsko-norweskiej wymiany informacji i doświadczeń dotyczących transferu technologii, ale także zainicjowało obustronną współpracę w tej dziedzinie.

  • fot. Urszula Paczuska,...
  • fot. Urszula Paczuska,...
  • fot. Urszula Paczuska,...
  • fot. Urszula Paczuska,...
  • fot. Jarosław Kurzawa
  • fot. Jarosław Kurzawa
  • fot. Jarosław Kurzawa

Liczba wyświetleń: 1622

powrót