Aktualności

Czy będzie proinwestycyjnie w polskich regionach?

2011.03.10 12:30 , aktualizacja: 2012.02.29 10:50

Autor: Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

foto: A. Stabińska
foto: A. Stabińska
foto: A. Stabińska
foto: A. Stabińska
foto: A. Stabińska
foto: A. Stabińska
foto: A. Stabińska

Nowe uregulowania prawne w sprawie zasad obliczania długu publicznego spowodowały, że z dnia na dzień samorządy w Polsce są zagrożone przekroczeniem dopuszczalnego poziomu zadłużenia. Głos w dyskusji na ten temat zabrali samorządowcy, w tym także władze Mazowsza.

 

1 stycznia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego.

 

Stanowisko przedstawicieli poszczególnych gmin, powiatów, miast i regionów polskich wobec nowej regulacji prawnej jest jednoznaczne. Samorządowcy wyrazili zdecydowany sprzeciw. Ich zdaniem administracyjne ograniczenie deficytu jest niepotrzebne, a nawet niebezpieczne. Podkreślili także, że rozporządzenie jest niezgodne z ustawą o finansach publicznych i Konstytucją RP. Postulują o zawieszenie funkcjonowania dokumentu. Oczekują, że rząd podejmie z przedstawicielami krajowych organizacji samorządowych strategiczną debatę o stworzeniu warunków do wspomagania rozwoju lokalnego i regionalnego.

 

Rozporządzenie radykalnie ogranicza możliwości finansowe oraz stabilność budżetową jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadza restrykcje, w tym m.in. likwiduje możliwość prowadzenia projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, ogranicza korzystanie z kredytów oraz odroczonych płatności. Samorządowcy podkreślają, że jest to niezgodne ze standardami unijnymi.

 

Marszałek Adam Struzik zaznaczył, że samorządom powierza się kolejne zadania bez zagwarantowania środków finansowych na ich realizację. Regiony potrzebują polityki proinwestycyjnej, a resort finansów, wprowadzając rozporządzenie, to uniemożliwia. Zaznaczył, że redukcja deficytu sektora finansów publicznych głównie kosztem samorządów spowoduje zmniejszenie wydatków inwestycyjnych i pogorszy wykorzystanie środków unijnych. W tym wypadku trudno mówić o rozwoju regionów.

 

Skarbnik Województwa Mazowieckiego Marek Miesztalski dodaje, że deficyt jednostek samorządu terytorialnego jest w całości związany z finansowaniem inwestycji. Jego ograniczenie zagrozi realizacji planów inwestycyjnych, część samorządów nie będzie w ogóle miała możliwości zrealizowania zaplanowanych inwestycji, a część będzie musiała je znacznie ograniczyć.

 

W spotkaniu poświęconym finansom samorządów w odniesieniu do redukcji deficytu finansów publicznych, które odbyło się w 9 marca w Centrum Prasowym PAP wzięli udział także: Ryszard Grobelny – prezes Związku Miast Polskich, Prezydent Poznania; Jacek Majchrowski – wiceprezes Związku Miast Polskich, członek Zarządu Metropolii Polskich, Prezydent Krakowa; Rafał Dutkiewicz – członek Rady Fundacji Unii Metropolii Polskich, Prezydent Wrocławia; Andrzej Płonka – wiceprezes Zarządu Związku Miast Polskich oraz skarbnicy miast: Katowic, Krakowa, Szczecina i Wrocławia.

Liczba wyświetleń: 1244

powrót