Aktualności

Wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami instytucji zaangażowanych w realizację Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO)

2011.03.04 12:15 , aktualizacja: 2012.02.29 11:00

Autor: Zespół Prasowy MJWPU, Wprowadzenie: Monika Guzowska

Od 3 marca br. w hotelu Radisson Blu w Warszawie trwa dwudniowa konferencja poświęcona wymianie doświadczeń pomiędzy pracownikami Instytucji Certyfikującej, Instytucji Pośredniczącej Certyfikacji oraz Instytucji Zarządzających z innymi instytucjami zaangażowanymi w realizację NSRO w 2011 r.

 

W spotkaniu udział wziął m.in. wicemarszałek Marcin Kierwiński, odpowiedzialny za wdrażanie funduszy europejskich w województwie mazowieckim. W swoim wystąpieniu podziękował za przybycie na kolejną z cyklu konferencję oraz wyraził nadzieję na konstruktywną debatę. Pogratulował także przedstawicielom wszystkich województw zrealizowania planu i sięgnięcia po środki z Krajowej Rezerwy Wykonania.

 

Podczas konferencji zaprezentowano m.in. cele wydatkowania środków w 2011 r., stan wdrażania regionalnych programów operacyjnych. Dokonano również podsumowania pierwszego roku funkcjonowania nowego systemu przepływu środków europejskich.

  • fot. arch. MJWPU
  • fot. arch. MJWPU
  • fot. arch. MJWPU
  • fot. arch. MJWPU

Liczba wyświetleń: 1116

powrót