Aktualności

Marszałek na obradach Komisji ENVE

2011.02.15 13:55 , aktualizacja: 2013.06.18 12:35

Autor: Nina Małachowska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

14 lutego br. w Brukseli obradowała Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii ENVE. W posiedzeniu, na którym wyznaczono cele i priorytety działania na 2011 rok, uczestniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

W 2011 roku prace Komisji ENVE skupiać się będą przede wszystkim wokół zagadnień związanych z energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych, efektywności wykorzystania jej zasobów oraz zmniejszenia zużycia. Omawiane będą również problemy związane z infrastrukturą i efektywnością energetyczną, które – w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i zróżnicowania źródeł energii – dotyczą władz lokalnych i regionalnych w całej UE. Członkowie Komisji zajmą się też polityką w zakresie ochrony środowiska na szczeblu lokalnym i regionalnym, a także zwiększeniem wsparcia UE dla średnio- i długoterminowych inwestycji realizowanych przez miasta i regiony, służących efektywności energetycznej.

 

Ponadto plan prac ENVE ma stanowić istotny element inicjatywy „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”, która ma na celu wspieranie gospodarki niskoemisyjnej i jest realizowana w ramach strategii „Europa 2020”. Komisja wydała wstępne opinie dotyczące dokumentów roboczych – „Rola władz lokalnych i regionalnych w propagowaniu zrównoważonej gospodarki wodnej” oraz „Priorytety w odniesieniu do infrastruktury energetycznej na 2020 rok i w dalszej perspektywie”.

 

Wyznaczone kierunki działania Komisji są spójne ze strategią energetyczną Unii Europejskiej na lata 2011-2020, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii, jej zrównoważonej produkcji oraz dostępności. ENVE w swoich priorytetach odnosi się do wymiaru lokalnego i regionalnego strategii energetycznej UE.

 


Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii ENVE działa w ramach Komitetu Regionów. W ramach swoich kompetencji zajmuje się zagadnieniami związanymi z: dostosowaniem do zmiany klimatu i łagodzeniem jej skutków, energią odnawialną, środowiskiem, sieciami transeuropejskimi w sektorze energetycznym, nowymi strategiami w zakresie polityki energetycznej oraz polityką dotyczącą przestrzeni kosmicznej.

  • fot. Nina Małachowska
  • fot.Nina Małachowska
  • fot.Nina Małachowska

Liczba wyświetleń: 1327

powrót