Aktualności

E-Mazowsze coraz bliżej

2011.02.02 15:10 , aktualizacja: 2012.02.29 12:35

Autor: oprac. Iwona Dybowska, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Omówienie bieżących harmonogramów, stanu zaawansowania prac oraz planów określających najbliższe działania stało się przedmiotem wspólnego posiedzenia Komitetów Sterujących projektów: Bazy Wiedzy i Elektroniczna Administracja. Spotkaniu, które dobyło się 2 lutego br., przewodniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Marszałek Adam Struzik, otwierając posiedzenie, podkreślił, że wprowadzenie elektronicznej administracji oraz tworzenie baz wiedzy o województwie to krok naprzód w eliminowaniu dysproporcji rozwojowych na Mazowszu. Realizacja projektów nie tylko usprawni  gospodarkę opartą na wiedzy, ale także zapewni mieszkańcom regionu optymalne warunki rozwoju.

 

Spotkanie miało charakter roboczy. Głównym celem posiedzenia była dyskusja członków Komitetów Sterujących na temat etapu prac związanych z wdrażaniem projektów. Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Krzysztof Mączewski zaprezentował m.in. aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanych zadań. Omówiono również stan zaawansowania działań dotyczących dostawy sprzętu czy złożonych w ramach projektów zamówień.

 

Celem dwóch projektów Samorządu Województwa Mazowieckiego jest budowa do końca 2012 roku w całym województwie ujednoliconej e-administracji w urzędach i stworzenia aktualnych baz danych przestrzennych, dostępnych w Internecie.

 

Baza wiedzy o Mazowszu

Podstawowym zadaniem pierwszego z projektów – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – jest zgromadzenie aktualnych danych przestrzennych i wdrożenie infrastruktury technicznej umożliwiającej ich udostępnienie oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem mazowieckim. Do tego celu służyć będzie funkcjonujący już Mazowiecki System Informacji Przestrzennej opracowany i wdrożony pilotażowo w ramach pierwszej agendy funduszy unijnych. W praktyce oznacza to, że dzięki projektowi i współpracy samorządów z całego Mazowsza, za pośrednictwem Portalu Wrota Mazowsza dostępne będą dane, których do tej pory zainteresowani musieli szukać w kilku instytucjach. Są to m.in. dane zawarte w planach zagospodarowania przestrzennego, informacje o sieci uzbrojenia terenu czy ewidencji gruntów i budynków, a także plany sieci ulic, informacje o szkołach, szpitalach, przedszkolach i innych placówkach znajdujących sie w bazie danych obiektów topograficznych województwa mazowieckiego. Informacje te są bardzo przydatne w codziennej pracy deweloperów, zarządców nieruchomości, planistów, architektów i geodetów. Powstała dzięki projektowi baza danych może z czasem stać się istotnym źródłem informacji dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych, poszukujących danych dotyczących terenów inwestycyjnych. Również urzędnicy uzyskają szybszy dostęp do większej ilości danych, będą także mogli wykorzystywać informacje zgromadzone na wszystkich szczeblach administracji Mazowsza. Wartość projektu wynosi 180 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to 153 mln zł.

 

E-administracja

Drugi z projektów – Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – odnosi się do tworzenia e-urzędu. Wspólny system zawierać będzie rozwiązania dla wszystkich poziomów samorządów województwa mazowieckiego. W ramach projektu powstanie elektroniczny system obsługi obywateli (EOO), który usprawnia kontakty: urząd – obywatel oraz urząd – przedsiębiorca. System elektronicznego obiegu dokumentów wraz z podpisem elektronicznym umożliwi m.in. rejestrację korespondencji, ewidencję spraw i kontrolę terminowości ich załatwiania, przepływ informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi administracji publicznej różnych szczebli. Utworzone zostaną także rejestry dziedzinowe dotyczące podatków od nieruchomości i opłat lokalnych, zarządzania nieruchomościami i mieniem gminy oraz Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie gminie/powiatowi, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz dóbr kultury. Wartość projektu wynosi 60 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to 51 mln zł.

  • fot. Iwona Dybowska
  • fot. Iwona Dybowska
  • fot. Iwona Dybowska
  • fot. Iwona Dybowska

Liczba wyświetleń: 1744

powrót