Aktualności

III sesja Sejmiku

2011.01.31 15:50 , aktualizacja: 2012.02.29 12:38

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 31 stycznia br., uchwalił projekt budżetu na 2011 rok. W związku z wprowadzonymi poprawkami do budżetu Sejmik przyjął zmiany do uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi...”.

 

Po przyjęciu uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2033 oraz w sprawie budżetu województwa na 2011 rok, wprowadzono zmiany do uchwały dotyczącej „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi...”. Zwiększono kwotę na dotacje dla organizacji pozarządowych, zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, ratownictwem i ochroną ludności oraz wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych i poprawy warunków życia ludzi starszych.

 

Uchylono uchwalę Sejmiku z 2004 roku, dotyczącą trybu prac nad projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu. Podyktowane jest to nowelizacją ustawy o finansach publicznych, która m.in. wprowadziła nowy termin podjęcia uchwały absolutoryjnej (do 30 czerwca) oraz nowy rodzaj sprawozdania finansowego.

 

Ponadto Sejmik zatwierdził zmiany statutów mazowieckich jednostek służby zdrowia. Przyjęto uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czosnów i Zwoleń, jak również w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 • Archiwum UMWM
 • Archiwum UMWM
 • Archiwum UMWM
 • Archiwum UMWM
 • Archiwum UMWM
 • Archiwum UMWM
 • Archiwum UMWM
 • Archiwum UMWM
 • Archiwum UMWM
 • Archiwum UMWM
 • Archiwum UMWM

Liczba wyświetleń: 2299

powrót