Aktualności

Integracja danych geodezyjno-kartograficznych

2010.12.08 14:05 , aktualizacja: 2012.03.06 12:36
Autor: oprac. Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Budowa zrównoważonej Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, model funkcjonowania baz danych rejestrów referencyjnych oraz koncepcja architektury systemów teleinformatycznych wdrażających Infrastrukturę Informacji Przestrzennej to główne tematy konferencji pt. „Integracja danych geodezyjnych i kartograficznych”, która odbyła się 8 grudnia br. w Warszawie.

 

Podczas spotkania podsumowano rezultaty projektu w zakresie koncepcji bieżącej aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych oraz możliwości integracji danych zarządzanych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną.


Konferencję otworzył marszałek Adam Struzik. W swoim wystąpieniu podkreślił, że rozwój gospodarczy województwa jest uwarunkowany możliwościami dostępu do aktualnych danych przestrzennych, bez których dziś nie może być mowy o rzetelnej ocenie możliwości inwestycyjnych, monitoringu zmian w regionie, opracowywania strategii i podejmowania decyzji. Samorząd Województwa Mazowieckiego, we współpracy z powiatami i gminami regionu oraz Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii tworzy taką strukturę dla całego województwa.

W pierwszej części spotkania Jon Arne Trollvik z The Norwegian Mapping and Cadastre Authority przedstawił doświadczenia norweskiej służby geodezyjnej i kartograficznej w budowie krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. O wyzwaniach, stojących przed polską Służbą Geodezyjną i Kartograficzną oraz o roli projektu w tych zadaniach opowiedziała Jolanta Orlińska Główny Geodeta Kraju. W dalszej części przedstawione zostały dotychczasowe wyniki projektu, który wkracza w decydującą fazę realizacji, zastosowane technologie informatyczne oraz identyfikowane procesy biznesowe zachodzące w środowisku Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz przy tworzeniu krajowej infrastruktury informacji przestrzennej.

W ramach projektu opracowano zintegrowany model danych dla mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości oraz bazy danych obiektów topograficznych. Model ten podlega ewolucji podczas prac prowadzonych przez Głównego Geodetę Kraju. Stanowi on podstawę dla projektowanych i wdrażanych systemów teleinformatycznych do zarządzania danymi geodezyjnymi gromadzonymi na poziomie powiatowym oraz bazą danych obiektów topograficznych na poziomie wojewódzkim.

Inicjatywa realizowana jest w ramach projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną”, współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

W konferencji udział wzięli m.in.: Sidsel Bleken – Radca Ministra z Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie, Jolanta Orlińska – Główny Geodeta Kraju, Jacek Jarząbek – Wiceprezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Jon Arne Trollvik – The Norwegian Mapping and Cadastre Authority, Krzysztof Mączewski – Geodeta Województwa Mazowieckiego, Anita Wierzejska – Geodeta Powiatu Piaseczyńskiego, Dariusz Dobosz – Geodeta Miasta Płocka.

 


Konferencja jest związana z transpozycją do polskiego systemu prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 marca 2007 r. Ustanawia ona infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). Istotą projektu jest tworzenie zharmonizowanych baz danych przestrzennych oraz uzgodnienie jednolitej metody wymiany danych przestrzennych. Zgodnie z dyrektywą infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie będzie oparta na infrastrukturach ustanowionych i działających w państwach członkowskich.

Liczba wyświetleń: 1552

powrót