Aktualności

Dzieciaki Mazowsza w Centrum Zdrowia Dziecka

2010.11.18 15:20 , aktualizacja: 2012.03.06 13:58

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Wdrożenie Systemu e-Usług Medycznych w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie otrzymało unijne dofinansowanie. Umowę w tej sprawie podpisali 18 listopada br. wicemarszałek Ludwik Rakowski, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz oraz dyrektor Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” Maciej Jan Piróg. Wartość projektu to ponad 9 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie przeszło 7,6 mln zł.

 

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz podkreślił, że to najlepszy dowód na to, jak szybko mazowieckie placówki sięgają po najnowsze rozwiązania. A wszystko to choć brzmi skomplikowanie, oznacza po prostu lepsze diagnozowanie, szybkie konsultacje i udogodnienia dla lekarzy i pacjentów. W przyszłości skorzystają z niego również mali pacjenci z innych części Polski

 

Projekt „Dzieciaki Mazowsza” zakłada stworzenie pilotażowego modelu Systemu e-Usług Medycznych (eSUM) w Instytucie „Pomnik Zdrowia Dziecka” w Warszawie. W pierwszym etapie eSUM obejmie nefrologię, kardiologię oraz gastroenterologię.

 

Wdrożone zostaną następujące usługi:

  • Dostęp (eAccess) – hurtownia danych on-line, umożliwiająca pacjentom bezpieczny i ograniczony uprawnieniami dostęp do danych powstających w projekcie. Dzięki czemu zwiększy się nie tylko mobilność pacjentów, ale także trafność diagnostyki;
  • system telekonsultacji realizowanych zdalnie oraz asynchronicznie (eFellow) pomiędzy pacjentami a lekarzami w zakresie nefrologii, gastroenterologii oraz diagnostyki echokardiograficznej. Dzięki temu pacjent nie będzie musiał za każdym razem przyjeżdżać do szpitala;
  • telekardiomonitoring pacjentów kardiologicznych, wykorzystujący co najmniej dwa sposoby przesyłu informacji – Internet lub GSM. Pozwoli to pacjentom, u których występuje konieczność długotrwałej obserwacji zaburzeń rytmu serca, ograniczyć uciążliwości związane z chorobą;
  • system telekonsultacji medycznych (eConsult) pomiędzy lekarzami specjalistami Centrum Zdrowia Dziecka oraz pacjentami w zakresie schorzeń nefrologicznych, gastroenterologicznych oraz kardiologicznych w celu przeprowadzania drugiej opinii;
  • eMonitoring leczenia(eSchedule) w zakresie nefrologii – system będzie nadzorował i motywował pacjentów przewlekle chorych i z długim okresem terapii do jej przestrzegania;
  • eLearning dla lekarzy (eProf) – system wsparcia w zakresie specjalistycznej diagnostyki oraz medycznych standardów postępowania spójny z systemem edukacji medycznej prowadzonej przez Centrum Zdrowia Dziecka;
  • eLearning dla pacjentów (eDoc) nadzorowany i koordynowany przez Centrum Zdrowia Dziecka.

Liczba wyświetleń: 1017

powrót