Aktualności

Stary szpital w Siedlcach zostanie zrewitalizowany

2010.11.12 13:15 , aktualizacja: 2012.04.23 09:59

Autor: Biuro Prasowe UMWM i MJWPU, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Oddział psychiatryczny, poradnia zdrowia psychicznego oraz poradnia leczenia uzależnień znajdą się w zmodernizowanym budynku starego szpitala w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma dofinansowanie z UE.

 

Umowę w tej sprawie podpisali 12 listopada br. wicemarszałkowie Marcin Kierwiński i Ludwik Rakowski oraz kierownik Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Mirosław Józef Leśkowicz. Wartość projektu to ponad 9,8 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie przeszło 6,4 mln zł.

 

Przeprowadzenie prac modernizacyjnych pozwoli na „odzyskanie” nieużytkowanego zachodniego skrzydła szpitala i przeznaczenie go na działalność związaną z ochroną zdrowia. Przeniesiony zostanie tam Oddział psychiatryczny z izbą przyjęć i poradnia zdrowia psychicznego oraz powstanie poradnia leczenia uzależnień. Na poddaszu zlokalizowane będą szatnie personelu medycznego.

 

Prace obejmą m.in. roboty rozbiórkowe, wymianę i wzmocnienie konstrukcji budynku, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz naprawę elewacji budynku. Obiekt zostanie wyposażony w nowe instalacje elektryczne, sanitarne i centralnego ogrzewania; ciepłej i zimnej wody, wentylacji, a także sieci informatyczne i telefoniczne. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

W ramach projektu zagospodarowana zostanie także przestrzeń wokół obiektu. Powstaną parkingi, drogi wewnętrzne i chodniki, co zapewni pacjentom i osobom odwiedzającym, łatwy i bezpieczny dostęp do budynków szpitalnych.

 

Budynek szpitala jest obiektem zabytkowym, dlatego wszystkie prace będą odbywały się pod nadzorem konserwatora zabytków. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Miastem Siedlce oraz Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.

 

Inwestycja realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

 

Tytuł projektu: Przebudowa zabytkowego budynku Starego szpitala w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15
Całkowita wartość projektu: 9 803 996,46 zł
Kwota dofinansowania: 6 421 617,68 zł
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
Działanie 5.2. Rewitalizacja miast

Liczba wyświetleń: 902

powrót