Aktualności

Konferencja „Innowacyjne Mazowsze” w Płocku

2010.11.10 13:20 , aktualizacja: 2012.04.23 10:25

Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

8, 9 i 10 listopada br. w płockich uczelniach wyższych Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wygłosił wykłady w ramach konferencji „Innowacyjne Mazowsze– główny strategiczny partner naukowy i gospodarczy rozwoju Polski w najbliższym 20-leciu”.

 

W trakcie konferencji poruszona została problematyka m.in. krajowych badań naukowych będących szansą wejścia do świata Hi-Tech, wspierania rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości, planowania rozwoju województwa mazowieckiego, jak również promocji postaw proinnowacyjnych wśród mieszkańców Mazowsza.

 

Marszałek Adam Struzik w swoim wystąpieniu omówił potencjał innowacyjny Mazowsza i przypomniał, że w ogólnopolskim rankingu 500 innowacyjnych firm, przygotowanym przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk za 2008 rok, znajdują się 102 firmy zlokalizowane na Mazowszu, co stanowi 21,1% badanej zbiorowości. Biorąc pod uwagę wartość nakładów na działalność badawczo-rozwojową, mazowieckie przedsiębiorstwa poniosły łącznie 33,3% nakładów spośród wymienionych wyżej firm. Ogólna wartość nakładów na działalność badawczo-rozwojową w 2008 r. wyniosła w województwie mazowieckim ok. 3,3 mld zł, co stanowiło aż 43% ogólnej wartości nakładów na działalność B+R poniesionych w całej Polsce (ok. 7,7 mld zł). Marszałek poruszył także kwestię barier rozwojowych występujących w regionie, w tym m. in. stosunkowo niską świadomość przedsiębiorców odnośnie korzyści płynących z faktu wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz ich wpływu na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

 

Konferencje organizowane są w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”, mającego na celu dostarczenie wiedzy na temat czynników, uwarunkowań i skutków analizowanych procesów rozwoju gospodarczego województwa mazowieckiego z uwzględnieniem ich wymiaru społecznego i przestrzennego. Odbyły się w filii Politechniki Warszawskiej (8 listopada)w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (9 listopada) i Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica (10 listopada) w Płocku, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

  • Państwowa Wyższa Szkoła...
  • Państwowa Wyższa Szkoła...
  • Państwowa Wyższa Szkoła...

Liczba wyświetleń: 626

powrót