Aktualności

Ostatnie posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego III kadencji

2010.11.09 07:55 , aktualizacja: 2012.04.23 11:17

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na ostatnim w III kadencji posiedzeniu 8 listopada 2010 roku, wystosował stanowisko, popierające apel województwa świętokrzyskiego w sprawie utworzenia systemu opieki paliatywno-hospicyjnej w kraju. Przyjął również – między innymi - projekt uchwały, dotyczący udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku jednostkom samorządu terytorialnego, realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2010”.

 

Radni przyjęli wyznaczone przez zarząd województwa 44 lokalizacje kompleksów boisk sportowych, zwanych popularnie „Orlikami”, przewidzianych do realizacji w 2010 roku. Jednostki samorządu terytorialnego, które realizują wyznaczone projekty, otrzymają na ten cel po 100 tys. zł.

 

Sejmik przyłączył się do apelu województwa świętokrzyskiego, dotyczącego utworzenia systemu opieki paliatywno-hospicyjnej w kraju, a szczególnie zwiększenia finansowania tego typu świadczeń przez NFZ, ilości ośrodków udzielających tego rodzaju pomocy oraz zbudowania systemu szkoleń specjalistycznych dla pielęgniarek i lekarzy, psychologów, pracowników socjalnych i fizjoterapeutów.

 

Radni zgodzili się również na podjęcie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na dokończenie budowy i utworzenie instytucji kultury „Dom Muzyki – Integracyjny Dom Pracy Twórczej”, który jest projektem unikatowym w skali Europy. Będzie to miejsce integracji środowisk twórczych z artystami niepełnosprawnymi, którzy będą mogli tam realizować swoje marzenia i plany artystyczne.

 

Ponadto przyjęto m.in. zmiany w budżecie województwa na 2010 rok, jak również roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zatwierdzono zmiany w planie finansowym MODR na 2010 rok, projekt planu finansowego ośrodka i program działalności na 2011 rok. Radni wyrazili także wolę podjęcia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego działalności w zakresie telekomunikacji. Przyjęto projekt uchwały w sprawie zaopiniowania „Programu zawierającego zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie rozwoju sieci przesyłowych elektroenergetycznych”.

 

Na zakończenie III kadencji Sejmiku Województwa Mazowieckiego przewodniczący Robert Soszyński podziękował radnym, zarządowi województwa i pracownikom Urzędu Marszałkowskiego za współpracę oraz życzył powodzenia w pracy społecznej i zawodowej.

  • foto: Monika Guzowska
  • foto: Monika Guzowska

Liczba wyświetleń: 945

powrót