Aktualności

Podsumowanie wykorzystania funduszy unijnych na Mazowszu

2010.11.02 14:10 , aktualizacja: 2012.04.23 11:36

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Wykorzystanie środków unijnych na Mazowszu nabiera tempa. Do tej pory w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego WM beneficjenci złożyli aż 4445 wniosków. 1056 najlepszych zostało wybranych do dofinansowania, a 809 z wnioskodawców podpisało już umowy. Zdecydowanym liderem są beneficjenci z subregionu ostrołęcko-siedleckiego. Do tej pory podpisali aż 179 umów o wartości dofinansowania 621 mln zł.

                         

Mazowiecki Regionalny Program Operacyjny jest największym programem w kraju. W sumie do rozdysponowania w latach 2007 – 2013 jest aż 1,8 mld euro. W tym roku wykorzystanie środków unijnych na Mazowszu wyraźnie przyspieszyło. Wrzesień był miesiącem rekordowym. Wydano wówczas aż 302 mln zł. Pozytywna tendencja utrzymała się także w październiku – wydano kolejne 264 mln zł. Łącznie w tym roku do beneficjentów trafiło 1 141 mln zł.

 

Jak podkreślił wicemarszałek Marcin Kierwiński, podsumowując dotychczasową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, można śmiało powiedzieć, że beneficjenci z Mazowsza wykorzystali szansę, jaką dają środki unijne. Do tej pory Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła 32 konkursy. W odpowiedzi na nie beneficjenci złożyli 4445 wnioski. Ostatecznie unijne dofinansowanie trafi na 1056 najlepszych projektów o wartości dofinansowania aż 4,8 mld zł.

 

Najwięcej środków z RPO WM przeznaczono na projekty związane z infrastrukturą drogową. Dofinansowanych zostanie 179 projektów na łączną wartość dofinansowania ze środków UE aż 875 mln zł. Najwięcej, bo aż 60 umów zostało podpisanych w subregionie ostrołęcko-siedleckim. Na drugim miejscu plasuje się subregion ciechanowsko-płocki z 45 umowami, na trzecim subregion radomski. Natomiast projekty o największej wartości realizowane są na terenie miasta Warszawa – 228 mln zł, na drugim miejscu jest subregion ostrołęcko-siedlecki z wartością wsparcia ze środków UE 255 mln zł, na trzecim subregion ciechanowsko-płocki – wartość dofinansowania 126 mln zł.

 

Zdecydowanymi wygranymi są przedsiębiorcy z Mazowsza. W ramach całego RPO WM właśnie do nich trafiło aż 29 proc. środków, z czego 17 proc. do małych i średnich przedsiębiorstw, a 12 proc. do dużych firm.

 

Porównując skuteczność beneficjentów z poszczególnych subregionów, można powiedzieć, że zdecydowanym liderem w liczbie podpisanych umów jest region ostrołęcko-siedlecki - 179 umów o wartości dofinansowania 621 mln zł. Na drugim miejscu uplasowali się beneficjenci z Warszawy. Ci z kolei podpisali 141 umów o wartości unijnej pomocy 464 mln zł. Trzecie miejsce zajmuje region ciechanowsko-płocki, który podpisał już 132 umowy, pozyskując w ten sposób 488 mln zł  unijnego wsparcia.

 

Biorąc pod uwagę pozyskaną wartość dofinansowania unijnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca, statystyka kształtuje się trochę inaczej. Na pierwszym miejscu jest ciągle region ostrołęcko-siedlecki, który zdobył aż 830 zł na mieszkańca, natomiast na miejscu drugim pojawia się region ciechanowsko-płocki, który zdobył 616 zł. Na trzecim miejscu jest natomiast region Warszawski Zachodni – 496 zł.

 

Przyglądając się skuteczności beneficjentów z poszczególnych powiatów, najwięcej środków w przeliczeniu na jednego mieszkańca zdobył powiat przasnyski – 2169 zł. Na drugim miejscu są beneficjenci z powiatu ostrołęckiego – 1254 zł, a na trzecim z powiatu ciechanowskiego – 1226 zł.

 

Najwięcej projektów realizowanych jest na terenie miasta st. Warszawy– 116. Jest to jednocześnie teren, na którym realizowane są projekty o największej wartości dofinansowania – 487 mln zł. Na drugim miejscu plasuje się miasto Radom, na obszarze którego realizowanych jest 39 projektów, jednak pod względem wartości plasuje się na czwartym miejscu z wartością dofinansowania 68 mln zł. Pod względem wartości wyprzedzają go Siedlce z wartością 98 mln zł i Płock z wartością 94 mln zł.

  • Anna Groszyk - Książak
  • Anna Groszyk - Książak
  • Anna Groszyk - Książak
  • Anna Groszyk - Książak
  • Anna Groszyk - Książak

Liczba wyświetleń: 2757

powrót