Aktualności

II Mazowiecki Sejmik ds. Osób Niepełnosprawnych

2010.10.26 14:40 , aktualizacja: 2012.04.23 12:15

Autor: opracowanie Agnieszka Stabińska (na podst. mat. MCPS), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

O problemach osób niepełnosprawnych na Mazowszu dyskutowano podczas II Mazowieckiego Sejmiku ds. Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu, które odbyło się 25 października br. wziął udział członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz.

 

W naszym województwie mieszka ponad 500 tys. osób niepełnosprawnych. Problemy, jakich doświadczają w codziennym życiu, są w większości dla osób pełnosprawnych zupełnie obce. Należą do nich m.in. bariery architektoniczne takie jak: brak podjazdów do budynków, za wysokie krawężniki, brak dźwiękowej sygnalizacji świetlnej itp. Inną grupę stanowią problemy społeczne m.in. ze znalezieniem pracy, dostępem do edukacji czy też dyskryminacją ze strony osób pełnosprawnych.

 

Członek Zarządu Waldemar Roszkiewicz podkreślił wagę i znaczenie wspólnego dialogu pomiędzy środowiskiem osób niepełnosprawnych, organizacjami pozarządowymi i władzami samorządowymi. Zaznaczył, że dobra współpraca oparta na wzajemnym zrozumieniu i wymianie informacji pozwoli na optymalne wykorzystanie dostępnych środków.

 

Podczas spotkania Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych Artur Pozorek omówił zrealizowane działania Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia organizacji pozarządowych. W roku 2010 MCPS ogłosił trzy otwarte konkursy, na które przekazano kwotę blisko 2 mln zł. Pieniądze zostały przeznaczone na promowanie twórczości i osiągnięć osób niepełnosprawnych, rehabilitację, organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin, opiekunów, kadry i wolontariuszy.

 

Uczestnicy Sejmiku podkreślili znaczenie działań zmierzających do integracji środowiska osób niepełnosprawnych oraz konieczności dalszych prac nad wypracowywaniem wspólnych stanowisk w najważniejszych kwestiach dotyczących osób z niepełnosprawnością.

 

W forum udział wzięli także:  Doradca Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Bartłomiej Piotrowski, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych Marek Książek oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów powiatowych i gminnych, jak również instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu województwa mazowieckiego.

 

W tym samym dniu Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Światowego Centrum Leczenia Częściowej Głuchoty – Word Partial Deafness Center.

 

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu jest wiodącą W Polsce jednostką badawczo rozwojową, której głównym zadaniem jest kompleksowa opieka nad osobami z uszkodzeniami narządów słuchu, głosu i równowagi. To miejsce, gdzie powstają niezwykle nowatorskie metody leczenia głuchoty, dające szansę wielu milionom pacjentów na swobodne funkcjonowanie w życiu codziennym. Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy to nowo powstający budynek, wkomponowany w bryłę już istniejącego Instytutu. Kompleks położony jest w miejscowości Kajetany w odległości  20 km od centrum Warszawy. Koszt inwestycji to ponad 123 mln zł, z czego dwie trzecie tej kwoty będzie pochodzić ze środków unijnych.

  • foto: Patryk Stolarski
  • foto: Patryk Stolarski

Liczba wyświetleń: 830

powrót