Aktualności

Ponad 28,7 mln zł z Unii na bibliotekę WAT oraz fundusz pożyczkowy

2010.10.21 11:55 , aktualizacja: 2012.04.23 13:35
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
foto: arch. MJWPU
foto: arch. MJWPU
foto: arch. MJWPU

Remont generalny biblioteki Wojskowej Akademii Technicznej oraz dokapitalizowanie nowego funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorców z Mazowsza to dwa projekty, które decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzymają unijne dofinansowanie. Umowy w tej sprawie podpisali 21 października br. wicemarszałkowie Marcin Kierwiński i Ludwik Rakowski oraz beneficjenci. Całkowita wartość projektów to ponad 33,9 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych wyniesie przeszło 28,7 mln zł.

 

 Biblioteka WAT w nowej odsłonie

 

Bibliotekę Główną Wojskowej Akademii Technicznej czekają duże zmiany. Rozpoczęty latem tego roku remont generalny budynku zakończy się jesienią 2013 r. Placówka zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W całym budynku zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne i zamontowana będzie także winda. Inwestycja obejmie również wymianę nawierzchni tarasu oraz odnowienie elewacji budynku i wnętrza biblioteki.

 

W siedzibie dawnego Wydziału Wydawniczego (niski parter) przeprowadzone będą prace adaptacyjne. Znajdujące się tu pomieszczenia  zostaną przekształcone m.in. w sale do nauki grupowej oraz dwie multimedialne sale szkoleniowo – konferencyjne. Powstanie tu także czytelnia multimedialna.

 

Dodatkowo w całym budynku wykonane będzie całkowite okablowanie strukturalne, dzięki czemu czytelnicy będą mogli korzystać z bezprzewodowego Internetu. Modernizacja biblioteki obejmie także dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych poprzez m.in.: poszerzenie drzwi, oddymianie klatek schodowych i hallu zewnętrznego, wykonanie odwodnień oraz docieplenie ścian zewnętrznych i tarasu.

 

Tytuł projektu: Modernizacja budynku Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej poprzez przebudowę oraz dodanie nowych funkcjonalności

Całkowita wartość projektu: 14 495 364,03 zł

Kwota dofinansowania: 9 856 847,54 zł

Beneficjent: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji

 

 Nowy fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorców z Mazowsza

 

Zgodnie z założeniami projektu – Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) wyodrębni ze swojej dotychczasowej działalności specjalny fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorców z Mazowsza – MIŚ. Będą mogli z niego korzystać mali lub mikroprzedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą lub działający na terenie województwa mazowieckiego. Fundusz prowadzony będzie na zasadach zbliżonych do obowiązujących obecnie w funduszu pożyczkowym FDPA. Za bezpośrednią realizację projektu na terenie Mazowsza odpowiedzialne będą biura terenowe fundacji w Siedlcach i Płocku.

 

Fundusz otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości 18,9 mln zł, co pozwoli na wypłatę rocznie ok. 122 pożyczek na łączną kwotę 9 mln zł. Średnia wartość pożyczki to ok. 74 tys. zł. Dzięki temu co roku ok. 100 mazowieckich przedsiębiorstw, które nie mają możliwości uzyskania kredytu bankowego skorzysta z zewnętrznego finansowania. Środki będą mogli przeznaczyć na realizację swoich celów inwestycyjnych, rozszerzenie prowadzonej działalności bądź utworzenie własnej firmy. Dofinansowanie funduszu pozwoli prawie dwukrotnie zwiększyć skalę działalności FDPA na Mazowszu. W ramach projektu prowadzone będą również badania efektywności wsparcia udzielanego przedsiębiorcom, m.in. pod względem liczby tworzonych miejsc pracy (w tym miejsc pracy dla kobiet i osób niepełnosprawnych), wdrażania nowych technologii szczególnie technologii – innowacyjnych, oraz oddziaływania na środowisko.

 

Tytuł projektu: Wyodrębnienie Funduszu Pożyczkowego MIŚ dla przedsiębiorców województwa mazowieckiego poprzez jego dokapitalizowanie

Całkowita wartość projektu: 19 418 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 18 900 000,00 zł

Beneficjent: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Działanie 1.4. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu

Liczba wyświetleń: 806

powrót