Aktualności

Wojewoda Jacek Kozłowski - zasłużony dla Mazowsza

2010.10.11 14:40 , aktualizacja: 2015.07.14 12:11

Autor: Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 11 października 2010 roku, przyjął uchwałę w sprawie nadania wojewodzie mazowieckiemu Jackowi Kozłowskiemu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” – „za ogromne zaangażowanie w zwalczanie i niwelowanie skutków powodzi, jaka nawiedziła Mazowsze wiosną 2010 roku”.

 

„(...) Wojewoda mazowiecki dał się poznać jako sprawny organizator działań antykryzysowych w czasie dramatycznego zmagania się z powodzią. Dzięki ofiarności, zaangażowaniu, trafnym decyzjom oraz współpracy z władzami Samorządu Województwa Mazowieckiego i m. st. Warszawy udało się wojewodzie Jackowi Kozłowskiemu podjąć szereg działań ratujących życie i mienie mieszkańców województwa (...)” – czytamy w uzasadnieniu wniosku.

 

W dalszej części obrad radni przyjęli „Ocenę Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego” oraz projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany tego planu. Sejmik zgodził się również na przystąpienie województwa mazowieckiego do międzynarodowego stowarzyszenia Europejska Sieć Regionów Chemicznych, do którego należy 21 regionów z 9 krajów europejskich. Udział w tym stowarzyszeniu niesie wiele korzyści, m.in.: wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy specjalistami, transfer know-how w ramach administracji regionalnej, rozwój współpracy dotyczącej projektów chemicznych oraz współpraca między partnerami chemicznymi na poziomie europejskim.

 

Ponadto sejmik przyjął zmiany budżetu województwa mazowieckiego na 2010 rok oraz tryb prac nad projektem uchwały budżetowej. Zatwierdzono zmiany statutów mazowieckich jednostek służby zdrowia oraz przyjęto projekty uchwał w sprawie likwidacji niektórych zakładów budżetowych, zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych. Utworzono jednostkę budżetową Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie. Radni wysłuchali także informacji przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Roberta Soszyńskiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika o oświadczeniach majątkowych złożonych przez osoby do tego zobowiązane.
 

 

  • foto: Agnieszka Stabińska
  • foto: Agnieszka Stabińska
  • foto: Agnieszka Stabińska
  • foto: Agnieszka Stabińska
  • foto: Agnieszka Stabińska
  • foto: Agnieszka Stabińska
  • foto: Agnieszka Stabińska
  • foto: Agnieszka Stabińska
  • foto: Agnieszka Stabińska

Liczba wyświetleń: 1930

powrót