Aktualności

Obsługa Inwestora na Mazowszu

2010.10.04 10:50 , aktualizacja: 2012.04.23 15:56

Autor: Milena Anna Szymańska (opr.A.S), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Profesjonalna obsługa inwestorów na Mazowszu oraz przygotowanie dobrej oferty inwestycyjnej – to główne tematy seminarium pn. „Obsługa Inwestora na Mazowszu”, zorganizowanego dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu, pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.


Spotkanie, które uroczyście otworzył 29 września br. wicemarszałek Marcin Kierwiński, odbyło się w Centrum Informacyjnym PAIiIZ S.A. w Warszawie. Głównym celem trzydniowego seminarium było podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się bezpośrednią obsługą interesantów.
 

Wicemarszałek Marcin Kierwiński w swoim przemówieniu podkreślił, że Mazowsze postrzegane jest jako jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Zaznaczył, że województwo mazowieckie jest obszarem atrakcyjnym inwestycyjnie zarówno pod względem położenia geograficznego, jak również pod względem kluczowej roli, jaką odgrywa w krajowej gospodarce. Łączy potencjał przemysłowy, posiada doskonale rozwiniętą infrastrukturę telekomunikacyjną, potencjał rolniczy i najbardziej produktywne zasoby ludzkie w kraju, tworząc tym samym nieograniczoną perspektywę szybkiego zwrotu zainwestowanych środków.


Główne tematy poruszane podczas seminarium dotyczyły m.in.: profesjonalnej obsługi inwestorów, praktycznego wykorzystywania raportów atrakcyjności inwestycyjnej województw oraz kwestii dotyczących inwestycji zagranicznych w Polsce. Udział w spotkaniu pozwolił uczestnikom zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu skutecznej obsługi inwestorów krajowych i zagranicznych, zainteresowanych lokowaniem inwestycji na Mazowszu.


Było to największe seminarium z zakresu obsługi inwestora zorganizowane w tym roku w Polsce. Łącznie wzięło w nim udział 170 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu.


Organizatorem seminarium była Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., przy współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
 

  • foto: Filip Kowalski, ARM...
  • foto: Filip Kowalski, ARM...
  • foto: Filip Kowalski, ARM...

Liczba wyświetleń: 573

powrót