Aktualności

Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorców

2010.09.28 14:50 , aktualizacja: 2012.04.24 09:21

Autor: opracowanie: Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Działania na rzecz zwiększenia poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, ułatwienie polskim i zagranicznym przedsiębiorcom dostępu do profesjonalnej i kompleksowej informacji o warunkach podejmowania w Polsce działalności gospodarczej to główne tematy konferencji, w której udział wziął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Spotkanie, z udziałem ministra gospodarki, przedstawicieli urzędów marszałkowskich, instytucji otoczenia biznesu i Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP, odbyło się 28 września br. w Warszawie.

 

Podczas  konferencji przedstawione zostały założenia wdrażanego przez ministerstwo gospodarki, we współpracy z urzędami marszałkowskimi, projektu 6.2.1. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zakłada on utworzenie i funkcjonowanie w każdym województwie po jednym punkcie informacyjnym zwanym Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE).

 

Na wsparcie sieci COIE ministerstwo gospodarki przeznaczy blisko 80 mln zł. Celem głównym projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu  i/lub inwestycji poza granicami Polski.

 

COIE mają tworzyć wspólną sieć w oparciu o jednolite standardy świadczenia usług informacyjnych. Przedsiębiorcy zainteresowani korzystaniem z tych usług będą mieli możliwość swobodnego wyboru COIE, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Bezpośrednio wsparcie otrzymają COIE,  które funkcjonować będą w strukturach Urzędów Marszałkowskich, bądź innych jednostkach wybranych do realizacji zadania.

 

Marszałek Adam Struzik podkreślił, że sukces przedsiębiorstw i ich realne zyski przekładają się na dochody województwa, z których można realizować potrzeby rozwojowe regionu.

 

Województwo mazowieckie jest jednym z pierwszych regionów, które przystąpiło do realizacji inicjatywy. COIE na Mazowszu powstało przy Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. - spółki ze 100 % udziałem środków samorządu województwa.Mazowieckie COIE już teraz oferuje możliwość bezpłatnej obsługi inwestorów zagranicznych. Przedsiębiorcy zagraniczni mogą liczyć m.in. na pomoc w poszukiwaniu odpowiednich terenów inwestycyjnych oraz mazowieckich kooperantów.

 

Centrum będzie organizowało także działalność szkoleniową dla przedstawicieli mazowieckich JST (najbliższe zaplanowano 29 września br.), mającą na celu podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi inwestorów. Aktualnie przygotowywana jest baza mazowieckich ofert inwestycyjnych, która ułatwia  poszukiwania terenów inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów.

 

Wśród działań uprawniających obsługę zagranicznych partnerówmazowieckie COIE organizuje także „wizyty studyjne - study tour” dla inwestorów zagranicznych, podczas których, wspólnie z władzami lokalnymi, prezentowane sąwybrane subregiony Mazowsza. Centrum organizuje również misje gospodarcze mazowieckich producentów do  wybranych krajów świata. Prowadzi szereg działań promocyjnych - tworzy katalogi ofert inwestycyjnych, promuje mazowieckie produkty i marki, uczestniczy w krajowych i międzynarodowych targach inwestycyjnych, wspiera finansowo i organizacyjnie mazowieckich przedsiębiorców w uczestnictwie w targach branżowych.

 

Marszałek Adam Struzik podkreślił, że zainicjowany przez ministerstwo gospodarki projekt utworzenia Sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów może w istotny sposób przyczynić się do dalszego pobudzania polskiej gospodarki.

 

Konferencja jest częścią, odbywającej się w dniach 27-29 września br., Narady Kierowników Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP.

Liczba wyświetleń: 675

powrót