Aktualności

O zdrowiu na Mazowszu

2010.09.27 14:55 , aktualizacja: 2012.04.24 09:43

Autor: Hanna Ajdukiewicz, Departament Zdrowia, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

O realizacji programów zdrowotnych po wejściu w życie „Ustawy koszykowej” dyskutowali 27 września br. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz reprezentanci regionalnych i centralnych instytucji systemu ochrony zdrowia. Konferencję na temat programów profilaktycznych, w świetle wymogów ustawy, otworzył członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz.

 

Celem konferencji była debata nad wpływem przepisów „Ustawy koszykowej” na przygotowywanie przez jednostki samorządu terytorialnego programów zdrowotnych. W myśl ustawy, programy profilaktyczne mają być oceniane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych (AOTOM), co wiąże się z koniecznością ponownego zdefiniowania zadań i sposobu ich realizacji przez samorząd terytorialny. Nowe regulacje to również możliwość zmiany podejścia do planowania budżetu jednostek samorządowych w rozpatrywanym zakresie oraz szansa tworzenia lepszych programów zdrowotnych przez gminy, powiaty i województwa.

 

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz podkreślił, że jednostki samorządu terytorialnego, realizując zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia, dokładają wszelkich starań, aby w sposób jak najbardziej kompleksowy i efektywny przeciwdziałać oraz rozwiązywać najistotniejsze problemy zdrowia publicznego. Dodał, że promocja zdrowia i edukacja zdrowotna są ważnymi narzędziami w podnoszeniu społecznej świadomości, dlatego tak istotna jest dyskusja, wymiana doświadczeń i wspólne wypracowywanie korzystnych rozwiązań.

 

Konferencja zorganizowana została przez Stowarzyszenie Central and Eastern European Society of Technology Assessment In Heatlh Care (CEESTAHC) przy współudziale m. in. Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 683

powrót