Aktualności

Wizyta marszałka w powiecie żuromińskim

2010.09.24 14:00 , aktualizacja: 2012.04.24 09:59

Autor: Iwona Dybowska, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

fot. Jan Orkwiszewski...
fot. Jan Orkwiszewski...
fot. Jan Orkwiszewski...
fot. Piotr Węgrzyn,...
fot. Piotr Węgrzyn,...

W powiecie żuromińskim jest coraz bezpieczniej i nowocześniej. 24 września br., podczas wizyty w regionie, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podpisał umowę na unijne dofinansowanie projektu, dotyczącego informatyzacji żuromińskich urzędów oraz wziął udział w uroczystym otwarciu zmodernizowanej drogi.

 

Celem projektu „Informatyzacja urzędów gmin i urzędu Starostwa Powiatowego na terenie powiatu żuromińskiego” jest budowa i rozwój elektronicznej administracji. Uruchomione zostaną internetowe portale obsługi interesanta, udostępnione formularze elektroniczne oraz Biuletyny Informacji Publicznej. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi blisko 40 tys. mieszkańców załatwianie spraw urzędowych w powiecie i gminie bez wychodzenia z domu. Całkowita wartość projektu to ponad 2,4 mln zł, z czego wsparcie z Unii Europejskiej, w ramach RPO WM 2007-2013, wyniesie przeszło 2,1 mln zł.

 

Informatyzacja urzędów to nie jedyna inwestycja w powiecie żuromińskim, której realizacja możliwa jest dzięki środkom unijnym. Decyzją zarządu województwa, dofinansowanie z Unii Europejskiej otrzymał również projekt renowacji drogi powiatowej nr 4622W. Droga, przebiegająca przez gminy Lutocin i Bieżuń, przebudowana została na 7,5 km odcinku Lutocin - Zimolza - do drogi nr 541. Wyrównano nawierzchnię bitumiczną, zmodernizowano skrzyżowania z drogą nr 4621W oraz 4620W, wykonano chodniki we wsi Seroki (na odcinku 1,2 km) oraz zatoki autobusowe. Poprawiony został również system odwodnienia drogi. Koszt inwestycji to przeszło 2,8 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło ponad 2,4 mln zł.

 

Marszałek Adam Struzik pogratulował władzom powiatu efektywnego aplikowania o środki unijne, a co za tym idzie dynamicznego rozwoju żuromińskich gmin. Wyraził nadzieję, że oddana do użytku, zmodernizowana droga usprawni komunikację, pozytywnie wpłynie na komfort podróżowania oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w regionie. Podkreślił również, że rozwój e-usług, ułatwiających kontakt mieszkańców z urzędami, to duży krok w kierunku budowy nowoczesnego, zinformatyzowanego społeczeństwa.

Liczba wyświetleń: 750

powrót