Aktualności

Dzień Weterana na Mazowszu

2010.09.23 15:05 , aktualizacja: 2012.04.24 10:10
Autor: Zbigniew Czaplicki (oprac.A.Stabińska), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
foto: Ryszard Mościcki
foto: Tomasz Waźbiński
foto: Ryszard Mościcki
foto: Tomasz Waźbiński
foto: Tomasz Waźbiński
foto: Ryszard Mościcki

Mazowsze jest sercem Polski, Wy jesteście jej pamięcią - mówił do kombatantów Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik z okazji Dnia Weterana, który uroczyście obchodzono 23 września br. w siedzibie PZPITL w Karolinie.

 

Gośćmi honorowymi byli Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i Instytutu Pamięci Narodowej. W spotkaniu uczestniczyło około 200 przedstawicieli stowarzyszeń kombatantów i osób represjonowanych, w tym Mazowieckiej Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz działających na Mazowszu Porozumień, Klubów i Powiatowych Rad Kombatantów. Obecni byli także przedstawiciele starostów i prezydentów miast na prawach powiatu oraz dyrektorzy szpitali biorących udział w programie Szpitale Przyjazne Kombatantom.

 

W swoim przemówieniu marszałek Adam Struzik oddał hołd przedstawicielom środowiska kombatantów wszystkich frontów II wojny światowej. Przypomniał, że w województwie mazowieckim mieszka około 40 tysięcy kombatantów, inwalidów oraz ofiar wojennych represji. Podkreślił, że młode pokolenia winny kultywować pamięć o wydarzeniach lat wojny i ich bohaterach. – Jesteśmy sercem z Wami – powiedział marszałek na zakończenie swego wystąpienia.

 

Było to drugie spotkanie integracyjne z okazji Dnia Weterana, po przejęciu od wojewody w ubiegłym roku przez samorząd województwa realizacji ustawowego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego integracji kombatantów i osób represjonowanych. Realizowane jest ono nadal, we współpracy z samorządami powiatowymi.

 

 


W 2009 roku powołana została Mazowiecka Rada do spraw Kombatantów, jako organ doradczy Marszałka Województwa Mazowieckiego. Jej zadaniem jest dbanie o tradycję, działalność edukacyjną i społeczną, integracja środowisk kombatanckich i koordynacja ich działalności.

 

Marszałek objął także patronat nad programem „Szpitale Przyjazne Kombatantom”. Jego celem jest zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym warunków do prawidłowego leczenia poprzez pełną realizację obowiązujących zapisów zawartych w znowelizowanej ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Do akcji przystąpiło do tej pory 35 szpitali, w tym 33 wojewódzkie i powiatowe oraz 2 placówki podległe MSWiA.

Liczba wyświetleń: 1308

powrót