Aktualności

Na studia pielęgniarskie do Płocka

2010.09.21 13:45 , aktualizacja: 2012.07.18 10:55

Autor: Monika Guzowska, Wprowadzenie: Monika Guzowska

fot. Barbara Chrzanowska
fot. Barbara Chrzanowska
fot. Barbara Chrzanowska
fot. Barbara Chrzanowska

Już od przyszłego semestru, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku, będzie można studiować pielęgniarstwo. 21 września br., porozumienie w tej sprawie podpisali Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz rektor Uczelni Jacek Grzywacz.

 

Na mocy porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku, a Samorządem Województwa Mazowieckiego dotychczasowy płocki Zespół Medycznych Szkół Policealnych wejdzie w struktury PWSZ. Ponadto senat Uczelni powołał Instytut Nauki o Zdrowiu, który, oprócz przyszłych pielęgniarek, będzie kształcił także fizjoterapeutów i ratowników medycznych.

 

Włączenie Zespołu do PWSZ nie oznacza jego likwidacji. Zachowana zostanie struktura jednostki, a kadra pedagogiczna studium nadal będzie kształcić uczniów i słuchaczy. Dzięki powołaniu Instytutu możliwe będzie kontynuowanie nauki na uczelni wyższej.

 

Podpisując dokumenty, marszałek Adam Struzik nie krył zadowolenia. Wyraził również nadzieję, że uruchomienie nowego kierunku studiów pozwoli rozwiązać problemy kadrowe personelu medycznego płockich szpitali.

 

W styczniu br. marszałek Adam Struzik i rektor PWSZ Jacek Grzywacz podpisali list intencyjny, na mocy którego uczelnia przejmie od samorządu Zespół Medycznych Szkół Policealnych. Dzięki temu PWSZ uzyska siedzibę dla nowego Instytutu Nauk o Zdrowiu. Samorząd województwa przekaże majątek Zespołu - Uczelni.

Liczba wyświetleń: 948

powrót