Aktualności

E-Politechnika Radomska

2010.08.26 15:15 , aktualizacja: 2012.04.24 14:00

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Wdrożenie wirtualnej platformy edukacyjnej pozwalającej na korzystanie przez Internet z biblioteki oraz na kontakt on-line studentów z wykładowcami i dziekanatem zakłada projekt Politechniki Radomskiej, który zostanie dofinansowany z funduszy unijnych. Wartość inwestycji to ponad 2,2 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie przeszło 1,9 mln zł. Decyzję o przyznaniu dotacji podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

Umowę w tej sprawie podpisali 26 sierpnia br. członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz oraz Rektor Politechniki Radomskiej prof. dr hab. inż. Mirosław Luft.

 

Kontakt z wykładowcami on-line, Infokioski, wypożyczanie książek czy też załatwianie formalności w dziekanacie bez wychodzenia z domu – takie ułatwienia czekają studentów Politechniki Radomskiej. Na przełomie 2011 i 2012 r. na uczelni wprowadzona zostanie elektroniczna platforma komunikacyjna. W ramach  projektu zakupione zostaną nie tylko zestawy komputerowe i serwery. Wdrożone zostaną przede wszystkim następujące elementy: Portal Wykładowcy, e-Uczelnia, e-Dziekanat, e-Biblioteka, e- Rekrutacja, Business Intelligence, System Zarządzania Jakością oraz Publiczne Punkty Dostępu do Internetu.

 

Portal Wykładowcy to wirtualna platforma edukacyjna, która umożliwi studentom kontakt z wykładowcami, np. w formie czatu lub forum dyskusyjnego.  Udostępniane będą tutaj także materiały z wykładów i ćwiczeń.

 

e-Uczelnia to portal internetowy zapewniający obsługę „back office” i „front office”. Część „back office” pozwoli  na przepływ dokumentów pomiędzy pracownikami. System ten będzie obsługiwał również elektroniczną legitymację studencką. Część „front office" pozwoli na publikację określonych treści na łamach portalu Uczelni.  Serwisem zarządzać będą studenci, pracownicy i sympatycy uczelni.

 

e-Dziekanat umożliwi studentom załatwianie spraw studenckich on-line. Zapewni on obsługę dziekanatu w zakresie danych m.in. o studentach, kadrze, przedmiotach, zajęciach, rozliczeniach, ocenach i planach zajęć.

 

e-Biblioteka jest system, dzięki któremu studenci mogą korzystać z biblioteki przez Internet. Zapewni on dostęp do zasobów biblioteki głównej i bibliotek wydziałowych. Do dyspozycji czytelników będą tutaj publikacje naukowe, czasopisma i książki on-line.

 

e-Rekrutacja pozwoli na pełne prowadzenie rekrutacji na studia w formie elektronicznej. Kandydaci znajdą tutaj wydruki zaświadczeń i raportów, zautomatyzowane rankingi i oceny kandydatów.

 

Business Intelligence, czyli hurtownie danychumożliwią kompleksową kontrolę kosztów kształcenia, terminów wnoszenia opłat, wysokości udzielanych ulg.

 

System Zarządzania Jakością będzie monitorował procesy zachodzące wewnątrz uczelni, co z kolei pozwoli na zasilanie hurtowni danych systemu Business Intelligence. Ponadto wspomoże procesy ciągłego doskonalenia pracy uczelni.

 

Publiczne Punkty Dostępu do Internetu będą pełniły funkcje informacyjno-usługowe dla studentów, interesantów i pracowników Politechniki w dostępnych dla nich obiektach Uczelni. Będą oni mogli skorzystać zarówno z bezprzewodowej sieci internetowej jak i z terminali multimedialnych, czyli tzw. Infokiosków.

  • Anna Groszyk - Książak
  • Anna Groszyk - Książak
  • Anna Groszyk - Książak

Liczba wyświetleń: 667

powrót