Aktualności

Na czerwińskich drogach bezpieczniej

2010.08.20 14:25 , aktualizacja: 2012.04.24 14:09

Autor: Iwona Dybowska, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Dobiegły końca powiatowe inwestycje drogowe na terenie gminy Czerwińsk. Przebudowane odcinki dróg powiatowych Nr 2991W oraz Nr 3004 oddano do użytku 20 sierpnia br. W uroczystości wziął udział m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Marszałek Adam Struzik pogratulował finalizacji inwestycji. Podkreślił, że Samorząd Województwa Mazowieckiego podejmuje szereg działań służących udrożnieniu przepustowości mazowieckich dróg oraz poprawie komfortu i bezpieczeństwa podróżowania w regionie. Wyraził również nadzieję, że oddane do użytku inwestycje drogowe, poprzez usprawnienie komunikacji, przyczynią się do dynamicznego rozwoju powiatu.

 

Realizacja projektu pn.„Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Garwolewo - Komsin jako warunek rozwoju rolnictwa i alternatywnych źródeł dochodu mieszkańców Gminy Czerwińsk” została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet III ,,Regionalny system transportowy” Działanie 3.1  ,,Infrastruktura drogowa”. Całkowita wartość inwestycji to 2 166 875,05 zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło 1 605 816,10 zł.

 

Przedmiotem prac była przebudowa całego ciągu drogi powiatowej Nr 3004 W Garwolewo -Komsin o długości niemal 5,3 km. Zmodernizowano nawierzchnię i odwodnienie, poszerzono drogi, wykonano pobocza, zjazdy, wymieniono oznakowanie poziome i pionowe. Liderem projektu, realizowanego w partnerstwie z gminą Czerwińsk, był powiat płoński.

 

Drugie zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991W Kobylniki - Garwolewo - Czerwińsk odcinek od km1+852 do km 9+324” zostało zrealizowane w ramach rządowo-samorządowego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Zakres prac objął, odtworzenie rowów, zjazdów, uzupełnienie poboczy, wymianę oznakowania oraz przebudowę nawierzchni i zatok autobusowych. Dzięki inwestycji, której koszt wyniósł ponad 2 mln zł, zmodernizowano odcinek drogi powiatowej o długości 7,5 km.

  • fot. www.czerwinsk.pl
  • fot. Starostwo Powiatowe w...
  • fot. Starostwo Powiatowe w...

Liczba wyświetleń: 858

powrót