Aktualności

Unijne pieniądze na drogi w gminie Błonie

2010.07.30 14:30 , aktualizacja: 2012.04.24 15:01
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Gmina Błonie stawia na lepszą komunikację. 30 lipca br. w urzędzie miasta przedstawiciele władz województwa – wicemarszałek Ludwik Rakowski i członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz oraz beneficjent podpisali umowę dotyczącą projektu rozbudowy infrastruktury drogowej.

 

W planach jest m.in. realizacja aż sześciu odcinków dróg gminnych i powiatowych. Wartość tych inwestycji to 13,8 mln zł, z czego wsparcie unijne wyniesie 11,7 mln zł.

 

Realizacja projektu to przede wszystkim szansa na poprawę bezpieczeństwa ruchu w gminie Błonie, ale też poprawa układu komunikacyjnego, czyli dostępności do głównych szlaków transportowych (europejskich i krajowych). Dzięki planowanym przebudowom zwiększy się dostępność do miejsc aktywności gospodarczej.

 

Priorytetem jest połączenie północnej i południowej części gminy, przedzielonej przez drogę krajową nr 2. Ważne jest także zapewnienie spójności komunikacyjnej dróg lokalnych z drogami wyższego rzędu oraz stworzenie możliwości objazdu w przypadku zdarzeń krytycznych na drogach wyższego rzędu.

 

Projekt zakłada realizację sześciu odcinków dróg gminnych i powiatowych:

  • droga nr 0101020 Piorunów (droga krajowa nr 2) – tory PKP (droga powiatowa 01429) ulica Purzyckiego Km 0+000 – 2+039,4
  • droga nr 0101007 Wawrzyszew (droga powiatowa 01442) – Pass-Piorunów (droga krajowa nr 2) Km 0+000 – 2+342
  • droga nr 0101042 Białuty (droga wojewódzka nr 579) – Wawrzyszew (droga powiatowa nr 014420) Km 0+000 – 1+577
  • droga nr 0101039 Białutki – Białuty (droga wojewódzka nr 579) Km 0+000 – 2+560
  • droga nr 0101036 Witki (droga powiatowa nr 01438) – granica gminy Ożarów Mazowiecki Km 0+000 – 1+844
  • droga nr 0101041 Białutki – Radzików wieś Km 0+000 – 1+514

 

Przebudowa obejmuje budowę dróg gminnych o łącznej długości – 11,876 km. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2012 r.

 

Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa

 

Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury drogowej poprawiająca spójność komunikacyjną Gminy Błonie

Całkowity koszt realizacji projektu: 13 821 995,98 zł

Wartość dofinansowania: 11 748 696,53 zł

Beneficjent: Gmina Błonie

Liczba wyświetleń: 774

powrót