Aktualności

Posiedzenie Komisji CIVEX Komitetu Regionów

2010.07.02 12:50 , aktualizacja: 2013.06.18 12:48

Autor: Katarzyna Mańska, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

1 lipca br.  Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wziął udział w posiedzeniu Komisji ds. Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) Komitetu Regionów w Brukseli.

 

Podczas posiedzenia dużo uwagi poświęcono dyskusji na temat stanu realizacji Partnerstwa Wschodniego w kontekście rozwoju współpracy między Unią Europejską a Mołdawią, Armenią i Białorusią. Podjęto również kwestię sytuacji samorządów - lokalnego i regionalnego na Ukrainie oraz stanu ich współpracy z instytucjami UE. Członkowie Komisji CIVEX podkreślili, że budowie właściwych relacji pomiędzy regionami sprzyjają przede wszystkim rozwój demokracji oraz stabilne i dobre sprawowania rządów. Zwrócono też uwagę na konieczność dodatkowego finansowania pilotażowych programów rozwoju regionalnego, wzorowanych na polityce spójności UE i koncentrujących się na lokalnych potrzebach w zakresie infrastruktury, kapitału ludzkiego oraz małych i średnich przedsiębiorstwach.

 

Obradujący zaakcentowali również ważną rolę, jaką Komitet Regionów ma do odegrania w rozpowszechnianiu doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań w tym zakresie wśród władz lokalnych i regionalnych na Ukrainie, w Armenii i w Mołdawii. Celem tych działań ma być wspieranie lepiej zarządzanych i bardziej odpowiedzialnych regionalnych i lokalnych administracji publicznych, prowadzących działalność w duchu przejrzystości, integracji i efektywności.

 

Dużo miejsca poświęcono analizie potencjału administracyjnego samorządu terytorialnego i jego reformom w Republice Mołdawii. We wnioskach końcowych członkowie Komisji zaproponowali m. in. rozważenie możliwości przyznania jednostkom samorządu terytorialnego Mołdawii statusu obserwatora na forum różnych instytucji europejskich związanych z polityką regionalną (Komitet Regionów, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny).

 

Członkowie Komisji CIVEX omówili także opinię pt. „Plan działań służący realizacji programu sztokholmskiego – przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla europejskich obywateli”. W tym zakresie Komitet Regionów jest świadomy, że powinien wnosić wkład w realizację prawdziwej „kultury politycznej praw podstawowych” i aktywnie angażować się w przyszłą politykę UE w tym zakresie.

 

Następne posiedzenie Komisji CIVEX planowane jest na połowę października 2010 r.

Liczba wyświetleń: 1127

powrót