Aktualności

Szybciej z Pionek do Radomia

2010.06.18 09:55 , aktualizacja: 2012.04.25 13:57

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Modernizowana droga będzie uzupełnieniem istniejącego w regionie systemu transportowego. Połączy ona miasto Pionki z pobliską miejscowością Augustów. Po ukończeniu inwestycji mieszkańcy tych miejscowości będą mogli w szybszy i wygodniejszy sposób dojechać do Radomia drogą wojewódzką nr 737, czy do Zwolenia drogą wojewódzką nr 787.

 

W ramach projektu przebudowanych zostanie ok. 5,7 km drogi biegnącej przez miasto Pionki, obszar Puszczy Kozienickiej i miejscowość Augustów. Wykonana zostanie nowa powierzchnia bitumiczna na odcinku 3,5 km, a na odcinku ok. 2,2 km wyremontowana. Zmodernizowanych zostanie również 17 skrzyżowań oraz wybudowany system odwodnienia nawierzchni oraz parking.

 

Wyremontowana droga ma być nie tylko wygodna, ale przede wszystkim bezpieczna zarówno dla kierowców, pieszych jak i rowerzystów. Planowane jest m.in. wybudowanie jednostronnego chodnika o szerokości 2 metrów i długości ok. 2,2 km. Na pozostałym odcinku z jezdnego pasa wydzielone zostanie jedno bądź dwustronne pobocze. Z myślą o rowerzystach na odcinku przebiegającym przez teren miasta powstać mają: ścieżka rowerowa o szer. 2,5 m i długości ok. 2,2 km oraz 6 przejść dla pieszych.

 

Inwestycja pt. Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie radomskim poprzez modernizację została wyłoniona do dofinansowania w ramach Priorytetu III Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa RPO WM 2007-2013 w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Całkowita wartość projektu wynosi 8 156 355,24 zł, z czego kwota dofinansowania to 6 925 642,95zł.

Liczba wyświetleń: 539

powrót