Aktualności

Ruszają zintegrowane bazy wiedzy o Mazowszu

2010.06.17 10:55 , aktualizacja: 2012.04.25 14:24

Autor: M. Nowotnik, BGWM, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

16 czerwca zainaugurowano rozpoczęcie wdrażania projektu kluczowego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Partnerami samorządu województwa mazowieckiego w tym przedsięwzięciu jest 39 powiatów oraz 283 gminy, czyli ponad 90 proc. wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w województwie.

 

Podstawowym zadaniem projektu jest zgromadzenie aktualnych danych przestrzennych, wdrożenie infrastruktury teletechnicznej umożliwiającej ich udostępnianie oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania gminami, powiatami i całym województwem mazowieckim.

 

W praktyce oznacza to, że za pośrednictwem portalu Wrota Mazowsza dostępne będą dane, których do tej pory zainteresowani musieli szukać w kilku instytucjach. Będą to m.in. informacje zawarte w planach zagospodarowania przestrzennego, informacje o sieci uzbrojenia terenu czy ewidencji gruntów i budynków, a także plany sieci ulic, dane o szkołach, szpitalach, przedszkolach i innych placówkach znajdujących się w bazie danych obiektów topograficznych województwa mazowieckiego.

 

Na ogromne znaczenie tego wielopłaszczyznowego pomysłu dla rozwoju województwa mazowieckiego, zwrócił uwagę marszałek Adam Struzik podkreślając jego powiązania z innymi projektami kluczowymi samorządu województwa. Uruchomienie portalu, to zdaniem marszałka, kolejny krok w budowaniu e-administracji. Zaznaczył także, że niezwykle pomocny przy realizacji tej inicjatywy będzie funkcjonujący już Mazowiecki System Informacji Przestrzennej, opracowany i wdrożony pilotażowo w ramach perspektywy finansowej 2004-2006.

 

Obecni na konferencji przedstawiciele samorządów powiatowych zgodnie podkreślili ułatwienie dostępności do informacji gospodarczych obywatelom Mazowsza. Zwrócili także uwagę na szanse jakie daje wsparcie unijne, w procesie dorównania standardom panującym w wielu państwach członkowskich, w zakresie dostępu do informacji publicznej. Zidentyfikowali również szereg wyzwań dla administracji województwa mazowieckiego przy realizacji tej inicjatywy.

  • fot. Celestyna Król
  • fot. Celestyna Król
  • fot. Celestyna Król
  • fot. Celestyna Król
  • fot. Celestyna Król

Liczba wyświetleń: 674

powrót