Aktualności

Partnerstwo dla transplantacji w województwie mazowieckim

2010.06.17 10:30 , aktualizacja: 2014.12.19 10:39

Autor: Agnieszka Stabińska (na podst. mat. MUW), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Transplantacja jako metoda leczenia przeżywa kryzys. Województwo mazowieckie plasuje się na ostatnim miejscu pod względem liczby dawców narządów. Zwiększeniu liczby dokonywanych przeszczepów oraz akceptacji społecznej dla idei dawstwa służy inicjatywa Partnerstwo dla Transplantacji. List intencyjny w tej sprawie 16 czerwca br. w Warszawie podpisali m.in. przedstawiciele wszystkich organów założycielskich mazowieckich szpitali, w tym także Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.  

 

Transplantacja jest nieodłącznym elementem współczesnej medycyny. To metoda ratująca zdrowie i życie  wielu pacjentów, jej rozwój zależy jednak od świadomości potencjalnych dawców. Szacuje się, że na świecie umiera codziennie piętnaście osób, nie mogąc doczekać się przyczepów, podczas gdy co czternaście minut kolejna osoba jest kwalifikowana do zabiegu. W Polsce liczba dokonywanych przeszczepów narządów jest niewspółmierna do rzeczywistych potrzeb.

 

Partnerstwo dla Transplantacji to ogólnopolski projekt, którego celem jest zwiększenie liczby dokonywanych przeszczepów narządów pobieranych od osób zmarłych oraz rozwinięcie programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych.

Kluczowymi grupami w realizacji projektu są: środowisko medyczne, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, nauczyciele, młodzież szkolna oraz Kościół.

 

Marszałek Adam Struzik podkreślił zaangażowanie samorządu województwa w promowanie idei pobierania narządów i tkanek do przeszczepów w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego poprzez m.in. udział w kampanii „Miej serce dla innych”, w ramach której w 2007 roku organizowane były debaty z udziałem specjalistów z dziedziny transplantologii oraz wyprodukowano 100 tys. kart z deklaracją woli potencjalnego dawcy. Na ten cel Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 15 tys. zł.

Sejmik Województwa Mazowieckiego wyraził także poparcie dla zapisów uchwały Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie akceptacji transplantacji jako metody leczenia i zgłosił gotowość samorządu województwa do włączenia się w realizację działań o charakterze edukacyjnym promującym ideę dawstwa.

 

Ważną rolę w zapewnieniu chorym dostępu do leczenia transplantologicznego odgrywają koordynatorzy transplantacji w szpitalach. Osoby te odpowiadają w danej placówce za koordynację i organizację działań, zmierzających do pozyskiwania i przeszczepiania narządów. W krajach, gdzie te stanowiska są powszechnie rozwijane, liczba pobieranych i wykorzystywanych narządów jest wysoka. W Polsce od 1996 roku działa Poltransplant – Centrum organizacyjno-koordynacyjne ds. transplantacji. Uruchomione zostały także Podyplomowe  Studia Koordynatorów Transplantacyjnych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, na których w latach 2007-2010 kształciło się 230 studentów ze 109 szpitali.

 

List intencyjny podpisali także: Minister Zdrowia, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Obrony Narodowej, Wojewoda Mazowiecki, Prezydent m.st. Warszawy, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału NFZ, Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej, Prezes i wiceprezes Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej oraz Prezes Poltransplantu.

Liczba wyświetleń: 530

powrót