Aktualności

Będą pieniądze na odbudowę wałów

2010.05.26 15:50 , aktualizacja: 2016.10.27 12:38

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Monika Guzowska

W obliczu skutków powodzi 26 maja br. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przeznaczeniu jeszcze w tym roku 45 mln zł unijnego wsparcia m.in. na odbudowę i modernizację uszkodzonych przez wodę wałów przeciwpowodziowych.

 

Powódź na Mazowszu osłabiła szereg wałów przeciwpowodziowych i urządzeń melioracyjnych. Jak podkreślił Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, po odejściu wody, kluczowym zadaniem będzie modernizacja i odbudowa uszkodzonych zabezpieczeń. Marszałek dodał, że już dziś trzeba planować te działania, stąd decyzja o przeznaczeniu na ten cel dodatkowych 45 mln zł.

 

Zarząd województwa zadecydował o ogłoszeniu dodatkowego konkursu, w ramach którego unijne dofinansowanie umożliwi remont urządzeń najbardziej dotkniętych skutkami powodzi. Na ten cel przeznaczono aż 45 mln zł. Decyzje dotyczące charakteru i terminu konkursu zapadną po szczegółowej analizie strat na Mazowszu oraz precyzyjnej informacji Mazowieckiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie na temat najbardziej osłabionych powodzią wałów i urządzeń. O konsultacje zostaną również poproszone służby wojewody i straż pożarna.

 

Wicemarszałek Stefan Kotlewski zaznaczył, że pieniądze muszą być przeznaczone na najbardziej niezbędne inwestycje, czyli tam gdzie woda dokonała największych zniszczeń. Dlatego niezbędne są konsultacje ekspertów.

 

O pomoc w ramach działania 4.4 będą mogły ubiegać się najprawdopodobniej samorządy lokalne, gospodarstwa leśne, zarządy gospodarki wodnej, straże pożarne, parki narodowe i krajobrazowe oraz spółki wodne.

 

45 mln zł będzie można przeznaczyć prawdopodobnie na:

 • odbudowę i modernizację zniszczonych wałów przeciwpowodziowych,
 • regulacje cieków wodnych,
 • tworzenie polderów (w tym zalesianie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych,
 • budowę i modernizację małych zbiorników wielozadaniowych o pojemności mniejszej niż 10 mln m3 i stopni wodnych,
 • utrzymywanie w dobrym stanie rzek oraz związanej z nimi infrastruktury,
 • zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii dla służb ratowniczych,
 • monitoring środowiskowy,
 • budowę lub doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i poważnych awarii, w tym wyposażenie w sprzęt specjalistyczny
 • przedsięwzięcia w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń poważnymi awariami,
 • wprowadzanie systemów wczesnego ostrzegania.
 • Pobierz: Jan Waćkowski
 • Pobierz: Monika Guzowska, Wydział...
 • Pobierz: Monika Guzowska, Wydział...
 • Pobierz: Monika Guzowska, Wydział...
 • Pobierz: Monika Guzowska, Wydział...
 • Pobierz: Monika Guzowska, Wydział...
 • Pobierz: Monika Guzowska, Wydział...
 • Pobierz: Monika Guzowska, Wydział...
 • Pobierz: Leszek Ćwikliński,...

Liczba wyświetleń: 2072

powrót