Aktualności

9,6 mln zł z unii na modernizację Domów Pomocy Społecznej

2010.05.26 08:10 , aktualizacja: 2012.04.25 15:37

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Domy Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, w Kątach oraz w Loretto koło Wyszkowa czekają duże zmiany. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymają one wsparcie unijne na przebudowę i modernizację. Łączna wartość trzech inwestycji to prawie 11,4 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie ponad 9,6 mln zł. Umowy w tej sprawie podpisano 25 maja br.

 

Jak podkreślił wicemarszałek Ludwik Rakowski, są to pierwsze umowy na dofinansowanie modernizacji domów pomocy społecznej na Mazowszu. Wnioski były bardzo dobrze przygotowane i znalazły się na 3, 5 i 7 miejscu na liście rankingowej. Wyraził także nadzieję, że uda się jak najlepiej zrealizować te projekty i jak najszybciej rozliczyć unijne wsparcie.

 

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz przypomniał, że domy pomocy społecznej cały czas wymagają dużych nakładów finansowych i wiele pracy. Zaznaczył, że modernizacje sprawią, że podopieczni tych trzech domów będą mogli mieszkać w warunkach godnych XXI wieku.

 

Dom Pomocy Społecznej w Loretto zostanie zmodernizowany i rozbudowany o dodatkowe skrzydło o powierzchni 272 m2. Wprzebudowanym budynku znajdzie się nowa klatka schodowa i winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzona zostanie termomodernizacja obiektu. Budynek będzie wyposażony w system instalacji solarnej, system oddymiania, a także niezbędny dla pacjentów system wezwaniowo-alarmowy. Zakupiony i zainstalowany zostanie także sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, audiowizualny do terapii zajęciowej oraz sprzęt i wyposażenie pomieszczeń.

 

Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane przyjęte przez Dom Pomocy Społecznej ułatwią poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Oprócz windy zostanie zainstalowana pochylnia przed wejściem głównym, a wewnątrzbudynku urządzenia pomocnicze.

 

Realizacja inwestycji zapewni 63 dodatkowe miejsca dla pacjentów pochodzących z Mazowsza. Pracownicy Domu Pomocy Społecznej będą mogli prowadzić: zajęcia rehabilitacyjne, terapie dla osób niepełnosprawnych, zabiegi z zakresu tlenoterapii, hydromasaże oraz terapię fizykalną.Całkowity koszt projektu to prawie 3 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 2,4 mln zł.

 

Inwestycja w Domu Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego w Górze Kalwarii obejmie przebudowę i modernizację czterech pawilonów. W budynkach będą wykonane prace rozbiórkowe, ziemne oraz murarskie. Pokoje 4- i 8-osobowe zostaną przebudowane na 2-, 3- i 4-osobowe. W każdym pawilonie powstaną także pokój dziennego pobytu, łazienki, toalety, kuchenki oddziałowe, jadalnie, gabinety zabiegowe oraz pomieszczenia administracyjne. Pawilony zostaną wyposażone w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, odgromową, RTV oraz systemwezwaniowo-alarmowy. Modernizacja umożliwi prowadzenie w budynku zajęć rekreacyjno-terapeutycznych. Przebudowa będzie kosztowała ponad 7,6 mln zł i zostanie dofinansowana kwotą ponad 6,5 mln zł.

 

Dom Pomocy Społecznej w Kątach otrzymał niemal 650 tys. zł na modernizację budynku administracyjnego i pralni oraz zakup wyposażenia. Utworzony zostanie nowy gabinet rehabilitacji z wyposażeniem oraz dodatkowa sala terapii. Dzięki poszerzeniu drzwi i likwidacji progów oraz różnicy poziomów podłóg w pomieszczeniach na parterze zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne. Ułatwi to samodzielne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Dotychczas osoby niepełnosprawne mogły korzystać z tych pomieszczeń tylko w ograniczonym zakresie, korzystając z pomocy pracowników obsługi. Wartość projektu to ponad 750 tys. zł.

 

Inwestycje zostaną dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Liczba wyświetleń: 752

powrót