Aktualności

XX-lecie Samorządu Gminnego w Strzegowie

2010.05.10 11:50 , aktualizacja: 2012.04.26 09:11

Autor: Anita Wilk, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Podwójną okazję do świętowania mieli 7 maja br. mieszkańcy Strzegowa. W gminie obchodzono 20-lecie reformy samorządowej oraz zainaugurowano działalność boiska „Orlik - 2012”. W uroczystościach wziął udział wicemarszałek Stefan Kotlewski.
 

Budowa kompleksu bezpłatnych, ogólnodostępnych boisk, powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” dofinansowana została ze środków samorządu województwa kwotą 333 tys. zł. Obiekt sportowy, mający służyć rozwojowi fizycznemu i promowaniu zdrowego stylu życia jest jedną z licznych inwestycji rozwijającej się gminy.

Wicemarszałek Stefan Kotlewski, podczas uroczystości związanych z oddaniem Orlika do użytku, połączonych z obchodami 20-leica reformy samorządowej, zaznaczył, że jest to najlepsza okazja do podsumowania dotychczasowej działalności gminy i wyznaczenia kolejnych zadań służących rozwojowi. Pogratulował władzom gminy imponującego dorobku w zakresie wykorzystania środków unijnych. Podkreślił, że w perspektywie finansowej 2007-2013, na listach rankingowych RPO WM znalazło się 6 projektów gminy, dotyczących zarówno infrastruktury drogowej, gospodarki wodno-ściekowej, edukacji jak i kultury. Łączna wartość tych projektów to około 35 000 000 PLN, przy ponad 27 000 000 PLN udziale EFRR. Wicemarszałek dodał, że inwestycje te przyczynią się przede wszystkim do poprawy jakości życia mieszkańców gminy, którzy z efektów zrealizowanych prac będą korzystać na co dzień.

Liczba wyświetleń: 612

powrót