Aktualności

Posiedzenie Komisji ENVE Komitetu Regionów

2010.05.04 14:00 , aktualizacja: 2013.06.18 12:41

Autor: Sylwia Sztark, Wydział Współpracy z Zagranicą, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wziął udział w posiedzeniu Komisji ENVE Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii) Komitetu Regionów, które odbyło się 30 kwietnia 2010 r. w Brukseli.
 

Głównymi tematami obrad były „UE a międzynarodowa polityka różnorodności biologicznej po 2010 r.” oraz „Rola władz regionalnych i lokalnych w przyszłej polityce ochrony środowiska”.

Komitet Regionów nie ma wątpliwości, że ochrona różnorodności biologicznej jest niezbędna dla zdrowia i dobrobytu ludzkiego. Dokument dot. polityki ochrony środowiska został opracowany na wniosek hiszpańskiej prezydencji Rady i złożony w imieniu trzech prezydencji. Do najważniejszych priorytetów programu trzech prezydencji na rzecz ochrony środowiska należą: ocena szóstego programu działań na rzecz środowiska naturalnego (EAP 6) oraz przygotowania do EAP 7. Wśród pozostałych inicjatywy znajdzie się również zagadnienie dobrych rządów i lepszego stanowienia prawa. Zdaniem trzech prezydencji zaangażowanie Komitetu Regionów ma istotne znaczenie dla uwzględnienia w polityce potrzeb władz lokalnych i regionalnych.


Komitet Regionów jest organem doradczym i opiniodawczym Unii Europejskiej złożonym z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych w Europie. Rolą Komitetu Regionów jest przedstawianie stanowisk władz lokalnych i regionalnych wobec legislacji UE. Komisja i Rada są zobowiązane do konsultowania się z Komitetem Regionów w sprawach, które bezpośrednio dotyczą władz lokalnych i regionalnych. Komitet może wyrażać opinie z własnej inicjatywy i przedkładać je Komisji, Radzie i Parlamentowi.

Liczba wyświetleń: 820

powrót