Aktualności

Kwietniowe posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego

2010.04.27 13:15 , aktualizacja: 2015.07.14 11:43

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku; video: Monika Guzowska, Wprowadzenie: Administrator

Obrady sejmiku rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy tragicznie zmarłego wybitnego aktora, humanisty, działacza społecznego i wielkiego Patrioty, radnego województwa mazowieckiego - Wojciecha Siemiona.
 

- Pasmo tragicznych zdarzeń zabiera nam wspaniałych ludzi – powiedział marszałek Adam Struzik we wspomnieniu po Wojciechu Siemionie, który odszedł w sobotę 24 kwietnia 2010 roku w wieku 82 lat. Był miłośnikiem poezji, folkloru i Mazowsza, animatorem kultury. Jako radny województwa zasiadał w Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
– Wojciechu, będzie nam Ciebie brakowało. Ponoć nie ma ludzi niezastąpionych, ale pustkę po Tobie trudno będzie zapełnić! – z żalem pożegnał Wojciecha Siemiona marszałek Adam Struzik.

Po wysłuchaniu wystąpienia marszałka, przystąpiono do realizacji porządku obrad. Głównym jego punktem było głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z wykonania budżetu za 2009 rok, które zostało przyjęte większością głosów.

W dalszej części obrad, sejmik nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” Jego Ekscelencji księdzu biskupowi pomocniczemu diecezji płockiej, biskupowi tytularnemu Bulla Regia - Romanowi Adamowi Marcinkowskiemu. Biskup jest pomysłodawcą wielu ważnych projektów, które wpływają na rozwój Mazowsza, a swoim autorytetem wspiera cenne inicjatywy społeczne. Zawsze kieruje się dobrem drugiego człowieka. Jego zaangażowanie w sprawy regionalne oraz społeczne wpływają znacząco na pomnażanie dorobku narodowego.

Ponadto radni uchwalili zmiany w budżecie województwa na 2010 rok oraz statuty mazowieckich samorządowych jednostek służby zdrowia i Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Wprowadzono zmiany w uchwale przyznającej dotacje jednostkom samorządu terytorialnego, realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2012”, ze względu na rezygnacje oraz zmiany lokalizacji. W zamian tego, 8 jednostek z listy rezerwowej otrzymało dofinansowanie na budowę boisk. Sejmik określił ponadto powierzchnię oraz rejonizację upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych, jak również wyznaczył podmioty, w których wykonywana będzie nieodpłatna praca na cele społeczne w zamian nieściągalnej grzywny. Radni zgodzili się również na dofinansowanie adaptacji poddasza Domu Pomocy Społecznej im. N. Nitosławskiej, które przeznaczone zostanie dla osób niepełnosprawnych fizycznie i starszych. Pieniądze pochodzić będą ze środków PFRON.


 

                                                                   Relacja z posiedzenia

Liczba wyświetleń: 1461

powrót