Aktualności

Uchwały jednogłośnie przyjęte...

2010.03.23 00:00 , aktualizacja: 2012.04.26 12:22

Autor: Elżbieta Tomaszewska,..., Wprowadzenie: Iwona Dybowska

22 marca br. podczas obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego radni podjęli decyzje w sprawie rozdysponowania w 2010 roku środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz sposobu przyznawania i przekazywania w latach 2010 i 2011 stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 

Sejmik uchwalił „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2010/2011 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. Środki na ten cel - 2 630 000 zł - pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku bieżącym zostanie wykorzystane 570 000 zł, zaś pozostałe ponad 2 mln zł - w roku 2011.

Druga przyjęta uchwała dotyczyła osób niepełnosprawnych. W dokumencie tym określono zadania, na które zostaną przeznaczone w 2010 roku środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Mowa o ponad sześciu milionach złotych (6 639 727,00 zł). Zarząd Województwa zaproponował przyznanie :
• 1 800 000,00 tys. zł na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych (z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów)
• 1 839 727,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez fundacje i organizacje pozarządowe
• 3 000 000,00 zł na utworzenie i działanie zakładów aktywności zawodowej. Z proponowanej kwoty 2 312 500,00 zł zostanie przeznaczone dla czterech podmiotów: Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” z Warszawy, Caritas Diecezji Siedleckiej, Fundacji na Rzecz Umacniania Więzi Rodzinnych „SYNAPSIS” oraz Fundacji „Praca dla Niewidomych” w Stanisławowie /k. Płocka. Sejmik zaakceptował to jednogłośnie.

Liczba wyświetleń: 409

powrót