Aktualności

Fundusze unijne dla podwarszawskiego Centrum Badawczego

2010.03.22 00:00 , aktualizacja: 2012.04.26 12:28

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

W podwarszawskiej Jabłonnie powstanie nowoczesne Centrum Badawcze. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego realizacja innowacyjnego projektu Polskiej Akademii Nauk dofinansowana zostanie ze środków unijnych kwotą 75 851 733 zł. Preumowę dotyczącą inwestycji podpisali, 22 marca br., Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, wicemarszałek Stefan Kotlewski oraz zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN prof. Tomasz Kowalewski.
 

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podkreślił, że inwestycja Państwowej Akademii Nauk jest najbardziej innowacyjnym technologicznie projektem wpisującym się w wytyczne UE dotyczące gospodarowania energią. Wyraził nadzieję, że tworzone centrum badawcze zajmujące się energią odnawialną odegra ważną rolę w pozyskiwaniu nowych źródeł energii i w opracowywaniu sposobów na racjonalne zarządzanie energią.

Wicemarszałek Stefan Kotlewski dodał, że współpraca centrum badawczego z Mazowiecką Agencją Energetyczną powinna przyczynić się do licznych dobrych praktyk związanych z energią w na Mazowszu.

Projekt zakłada utworzenie Centrum Badawczego, które składać się będzie z zespołu kilku – tematycznie spójnych – laboratoriów badawczych wraz z niezbędnym zapleczem hotelowo-seminaryjnym i infrastrukturą. Najważniejszym elementem składowym Centrum będzie Energooszczędny Hotel Inteligentny (EDI). Ten unikalny w skali kraju kompleks badawczy i demonstracyjny pełnić będzie także funkcję hotelową i seminaryjną. EDI wyposażony zostanie we wzajemnie skojarzone i „inteligentnie” sterowane urządzenia zapewniające samowystarczalność energetyczną ze źródeł odnawialnych. Każde z tych urządzeń zostanie tak zaprojektowane i zlokalizowane w obrębie jednostki hotelowej, że będzie mogło stanowić odrębne stanowisko do prac badawczych. Do głównych zadań Centrum będzie należało prowadzenie m.in. prac badawczych dotyczących: strategii rozwoju nowych źródeł energii, odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii, biopaliw, ekologicznych skutków konwersji energii, a także wdrażanie nowych technologii z obszaru nowych i odnawialnych źródeł energii oraz akumulacji energii.

Wartość projektu wyniesie 89 657 942 zł, z czego unijne dofinansowanie to 75 851 733 zł. Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji to lata 2009–2013.

Liczba wyświetleń: 681

powrót