Aktualności

Przekształcenie trzech kolejnych szpitali na Mazowszu

2010.03.22 00:00 , aktualizacja: 2012.04.26 12:34

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

22 marca br. radni województwa mazowieckiego podjęli decyzję o rozpoczęciu procesu przekształcenia trzech kolejnych szpitali. Mowa o Wojewódzkim Centrum Stomatologii w Warszawie, Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Weissa STOCER w Konstancinie Jeziornie oraz Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach. W styczniu taką samą decyzję podjęto w sprawie Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego i Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu.
 

W lipcu ubiegłego roku władze Mazowsza podjęły decyzję o możliwości przekształcania sześciu podległych im szpitali. W tym celu zostały zarejestrowane spółki ze stuprocentowym udziałem samorządu województwa.

W styczniu br. radni podjęli decyzję o kolejnym kroku, czyli zmianie formy prawnej pierwszych dwóch samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) – Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego i Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu. 22 marca br. zielone światło do przekształcenia otrzymały kolejne trzy placówki – Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie, Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Weissa STOCER w Konstancinie Jeziornie oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik pokreślił, że dzięki podjętej przez radnych decyzji o przekształceniu kolejnych trzech szpitali poprawi się standard udzielanych świadczeń zdrowotnych w tych placówkach. Dodał, że podczas przekształcania placówki będą prowadzić działalność medyczną.

Realizowane zmiany to jedyna szansa na przejęcie przez samorząd województwa zadłużenia placówek znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz na poprawę funkcjonowania i dynamiczny rozwój tych zakładów, które finansowo dobrze sobie radzą. Zmiana formuły prawnej pozwoli także sprawniej zarządzać placówkami oraz efektywniej inwestować. Przekształcenie ułatwi im m.in. dostęp do kredytów i pożyczek na rozwój szpitala. Spółki będą miały również większą swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących sposobu wydatkowania środków finansowych. Zmiana statusu prawnego umożliwi poszerzenie oferty dla pacjentów i dostosowanie jakości świadczonych usług do ich oczekiwań. Zakres i charakter dotychczasowych usług realizowanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia nie ulegną zmianie.

Liczba wyświetleń: 708

powrót