Aktualności

Kongres XX-lecia Samorządu Terytorialnego

2010.03.09 00:00 , aktualizacja: 2012.04.26 13:40

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

W dwudziestą rocznicę uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym, 8 marca br., Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i wicemarszałek Ludwik Rakowski wzięli udział w obradach Kongresu XX-lecia Samorządu Terytorialnego. Kongresowi towarzyszyły walne zgromadzenia pięciu organizacji samorządowych oraz Samorządowe Forum Kobiet.
 

W dwudniowym Kongresie w Poznaniu wzięło udział ponad 1200 samorządowców z całej Polski. Obrady stały się okazją nie tylko do podsumowania dotychczasowego dorobku samorządów, ale także do dyskusji na temat przyszłej roli samorządu w systemie ustrojowym Polski. Poruszono zagadnienia dotyczące m.in. finansów, oświaty, e-administracji, ochrony środowiska, infrastruktury i energetyki.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wziął udział w panelu dyskusyjnym poświęconym finansom. Podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na trudną sytuację Mazowsza, któremu tegoroczne „janosikowe” zabierze ponad połowę dochodów. Marszałek zaznaczył, że mimo dużego obciążenia do tej pory województwo mazowieckie w pełni wywiązywało się z nałożonych na nie obowiązków względem pozostałych województw. Podkreślił jednak, że ograniczone z powodu kryzysu gospodarczego dochody Mazowsza, a przede wszystkim system naliczania „janosikowego” oraz podziału tych pieniędzy pomiędzy regiony może doprowadzić do sytuacji, w której obciążone województwo nie będzie w stanie realizować zadań własnych. Marszałek zaznaczył, że ciągłość inwestycji i dalszego rozwoju Mazowsza warunkowana jest racjonalizacją sposobu naliczania „janosikowego”.

Wśród gości zaproszonych do udziału w Kongresie znaleźli się m.in.: Prezydent RP Lech Kaczyński, premierzy-reformatorzy – Tadeusz Mazowiecki i prof. Jerzy Buzek, profesorowie Michał Kulesza, Jerzy Regulski oraz Jerzy Stępień, a także minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller, marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski, wicemarszałek Senatu RP Marek Ziółkowski oraz minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

Kongres przygotowało sześć ogólnopolskich organizacji samorządowych: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Województw RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.

Liczba wyświetleń: 1052

powrót